15 mei 2019 | KB de Nationale bibliotheek - Den Haag

Bibliotheken

Kennisbijeenkomst samenwerking WMNL - bibliotheken

Wikimedia Nederland startte een half jaar geleden met ondersteuning van Stichting Pica een veldverkenning betreffende samenwerking tussen Wikimedia en bibliotheken in Nederland. Doel is om gezamenlijke doelen in kaart te brengen en te beoordelen wat een structurele samenwerking kan opleveren.

Op 15 mei aanstaande organiseert Wikimedia Nederland in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een kennisbijeenkomst voor medewerkers van bibliotheken. Die middag worden resultaten van deskresearch en netwerkanalyse gepresenteerd en voorbeelden gegeven van samenwerkingsprojecten. Tijdens een aansluitende werksessie gaan we dieper in op de mogelijkheden van samenwerking.

Interesse om deel te nemen? Lees meer over deze kennisbijeenkomst en meld je aan.

Fotodag bij OBA Hagedoornplein, AWossink, CC-BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt