23 april 2018 | Mariaplaats 3, Utrecht

Ki Hadjar Dewantara bijeenkomst

Meewerken aan de transcriptie van Nederlandstalige brieven over Indonesische onderwijspionier Ki Hadjar Dewantara? Wij nodigen historici, handschriftkundigen, paleografen en mensen met een band met Indonesië binnen uw organisatie en netwerk uit deel te nemen aan de Ki Hadjar Dewantara bijeenkomst op maandag 23 april van 18.00 tot 21.00 op het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht.

Waarom deze bijeenkomst?

Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) was een pionier in de strijd voor onderwijs voor Indonesiërs tijdens en na het koloniale bewind van Nederland. Hij uitte veel kritiek op het Nederlandse regime via zijn brieven. Deze brieven bevinden zich in de bibliotheek van het Taman Siswa Dewantara Kirti Griya Museum in Yogyakarta en zijn in 2017 in samenwerking met Wikimedia Indonesia gescand en geüpload naar Wikimedia Commons, de beeldbibliotheek van Wikipedia. Aangezien de brieven deels ook in het Nederlands zijn, is een Engelse vertaling zeer gewenst om ze wereldwijd begrijpelijk te kunnen maken voor iedereen. Hiervoor zijn echter eerst transcripties nodig van de Nederlandse tekst. Wikimedia Nederland zoekt vrijwilligers die op basis van hun kennis en ervaring met handschriften en eventueel Wikimedia hierbij willen helpen.

Deelnemen?

Schrijf je nu kosteloos in voor deelname aan deze transcriptie bijeenkomst op maandag 23 april van 18.00 tot 21.00 op het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht. Lees meer over het Ki Hadjar Dewantara Project. Heb je hierna nog vragen, stuur dan een mailtje naar Michelle Boon.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt