20 maart 2014 | Mariaplaats 3, Utrecht

Kick off Dbpedia en Wikidata project

Naast tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden en video’s is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor het gebruik van data op de verschillende wiki platforms. Zo verzamelt DBpedia al enige tijd gegevens van Wikipedia en stelt deze als Linked Open Data beschikbaar voor anderen om nieuwe diensten mee te ontwikkelen. Hier zijn echter beperkingen aan: staat iets niet op Wikipedia, dan staat het ook niet in DBpedia. 

Wikidata biedt deze mogelijkheid wel. Net zoals tekst op Wikipedia door iedereen gewijzigd kan worden en afbeeldingen via Wikimedia Commons gedeeld kunnen worden, kan iedereen data op Wikidata verzamelen en bewerken. Wikidata nog volop in ontwikkeling en het zal nog wel even duren voordat Wikidata gevuld is met goede content en dat er dezelfde processen zijn ontwikkeld om de kwaliteit te bewaken zoals op Wikipedia. 

De kwaliteit van de data is een aandachtspunt voor beide platforms. Daarom komen vrijwilligers die bezig zijn met DBpedia en Wikidata op 20 maart bij elkaar om projecten op te starten waarbij de kwaliteit van de data op Wikidata en DBpedia (via Wikipedia) in kaart gebracht en zo mogelijk ook verbeterd kan worden. 

Deze bijeenkomst is bedoeld om een project op te starten waarbij beide communities samen experimenten opzetten om die relaties te leggen. Twee onderwerpen zijn al voorgesteld: monumenten en auteurs.

Iedereen die interesse heeft in Wikidata en/of dbpedia en wil helpen bij dit project is welkom. Mail Sebastiaan even als je ook langs komt, de bijeenkomst is op het kantoor van Wikimedia Nederland.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt