24 november 2014 | Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden​​

Bibliotheken

Schrijfcursus Tresoar in Leeuwarden​​

Tresoar heeft op de website Sirkwy van een groot aantal Friese schrijvers biografieën. Deze biografieën zullen de komende tijd bijgewerkt, aangevulfd en herschreven worden. Ook wil Tresoar deze informatie beschikbaar maken voor Wikipedia, zowel de de Friese, Nederlandse en Engelse Wikipedia. 

Om deze biografieën van Friese schrijvers te plaatsen in Wikipedia wordt op 24 november 2014 wordt een Wikipediacursus georganiseerd door Tresoar en Wikimedia Nederland. Heeft u nog nooit een bewerking op Wikipedia gedaan? Dan is deze cursus voor u. De basisbeginselen van Wikipedia zullen worden uitgelegd en u zult uw eerste bewerkingen doen. De cursus zal ingaan op de volgende onderdelen:

Informatief deel

  • Wat is encyclopedisch schrijven?
  • Hoe komt een artikel op Wikipedia tot stand?
  • Hoe vind overleg plaats op Wikipedia?
  • Hoe wordt de kwaliteit van een artikel geborgd?

​Praktisch deel

  • Een gebruikersnaam registreren (deelnemers wordt gevraagd om dit al voor de cursus te doen) 
  • De geschiedenis van een pagina raadplegen
  • Overleggen over een pagina
  • Eerste bewerkingen
  • Begeleiding vragen van Wikipedianen.

Programma

13:30 - 15:30 Wikipediacursus
15:30 - 17:00 Gelegenheid om onder begeleiding te oefenen

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt