25 april 2018 | Wereldmuseum, Willemskade 25, Rotterdam

Wikipedia goes Caribbean

De geschiedenis van Suriname en de Nederlandse Cariben is op Wikipedia helaas nog onvolledig beschreven: graag willen we hier verandering in brengen door een werkgroep op te zetten die hier aandacht aan besteedt. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar mensen die kennis hebben van en zich interesseren in de ABC-eilanden en Suriname.

Voel jij je aangesproken? Kom dan dit voorjaar naar de bijeenkomsten in het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, het Wereldmuseum en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, en help mee om meer informatie over de Surinaamse en Caribische cultuur op Wikipedia te krijgen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 25 april in het Wereldmuseum te Rotterdam. De vervolgbijeenkomsten vinden telkens op andere locaties plaats. Zie onderstaand overzicht:

  • 3 mei – Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, Leiden
  • 18 mei – Rijksmuseum, Amsterdam
  • 26 mei – Nationaal Archief, Den Haag

Meer informatie over het programma en deelname.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt