8 februari 2020 | Mariaplaats 3, Utrecht

WikiZaterdag: Movement Strategy 2030

Zin om samen te werken aan Wikipedia, andere Wikipedia-bewerkers te leren kennen? Of heb je gewoon een vraag die je wilt stellen? Dat kan tijdens WikiZaterdag!

De WikiZaterdagen vinden iedere 2e zaterdag van de maand plaats. Er kan dan een thema behandeld worden waarvoor eventueel een interessante spreker is uitgenodigd. Daarnaast is er op de WikiZaterdag natuurlijk ook nog steeds de mogelijkheid om op het kantoor te werken, te overleggen of gewoon gezellig aanwezig te zijn.

De WikiZaterdag op 8 februari staat in het teken van de Movement Strategy 2030.

Meerjarenstrategie

Op initiatief van de Wikimedia Foundation (WMF) wordt er al een tijd gewerkt aan een meerjarenstrategie voor de Wikimediabeweging. Deze strategie heeft het jaar 2030 als tijdshorizon en moet antwoord geven op een aantal vragen over de toekomstige taken, rol en positie van de Wikimediabeweging.

Strategic Direction

In 2018 werd de Strategic Direction vastgesteld. Vorige week zijn concept-aanbevelingen gepubliceerd die de Strategic Direction gaan omzetten in concrete voorstellen voor veranderingen binnen de internationale beweging.

Meepraten

De Wikimedia Foundation roept alle Wikimedianen op om hun mening te geven over de aanbevelingen en mee te praten over de toekomstige koers. Dat kan op de Strategie-pagina's op Meta.

Wikimedia Nederland biedt alle leden (en andere belangstellenden) de kans om mee te praten over de aanbevelingen. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina op de Verenigingswiki.

Meediscussiƫren/commentaar leveren kan via de overlegpagina tot 13 februari of tijdens deze Wikizaterdag van 8 februari op het kantoor in Utrecht.

Door Riesenspatz / Svenja Kirsch, Anna Lena Schiller, https://www.riesenspatz.de/, CC BY-SA

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt