Skip to main content

WikiZaterdag

Geplaatst op 7 mei 2021

De WikiZaterdagen vinden iedere 2e zaterdag van de maand plaats. Er kan dan een thema behandeld worden waarvoor eventueel een interessante spreker is uitgenodigd. Daarnaast is er op de WikiZaterdag natuurlijk ook nog steeds de mogelijkheid om samen te werken of te overleggen. 

Het thema van deze WikiZaterdag is: Beleid Vriendelijke Ruimtes.

Voor alle bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd geldt het Beleid Vriendelijke Ruimtes, dit is geënt op de Friendly Space Policy van de Wikimedia Foundation. Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving. Dit wordt onder andere weerspiegeld in het tot stand komen van de Universal Code of Conduct, die in januari 2021 officieel door het bestuur van de Wikimedia Foundation is goedgekeurd.

Het bestuur wil daarom in samenspraak met de leden van WMNL en de bredere Wikimediagemeenschap het Beleid Vriendelijke Ruimtes actualiseren en verbeteren. Aansluiting op de Universal Code of Conduct is daarbij een uitgangspunt. Vorig jaar is er al een verkennende discussie gevoerd op de Verenigingswiki. 

Het is nu nog niet zeker of deze bijeenkomst online gehouden wordt of dat het een fysieke bijeenkomst op kantoor wordt. Hou deze pagina op de verenigingswiki in de gaten. Zodra er meer bekend is, zal dat hier worden meegedeeld.

Deel dit artikel op:
10
10 juli 2021 zaterdag, 13:45 uur tot 16:00 uur
Schrijf je in voor dit event