2 mei 2017

Gendergeschiedenis in Vlaanderen en België

Een bijzondere actieve werkgroep houdt zich, met ondersteuning van Wikimedia Nederland, bezig met het sluiten van de genderkloof op de Nederlandstalige Wikipedia. In een paar jaar tijd zijn via dit project reeds meer dan 1.000 artikelen over vrouwgerelateerde onderwerpen op Wikipedia aangevuld en verbeterd. Maar de meeste van deze onderwerpen (vooral biografieën) hebben met Nederland te maken.

De Nederlandstalige Wikipedia bedient ook Vlaanderen, Suriname en Nederlandstaligen in andere regio’s, maar in de praktijk zijn de meeste vrijwilligers op nlwiki Nederlanders. Sommige Belgische Wikipediabewerkers spreken soms wel schertsend over een ‘Belgium gap’. Werk aan de winkel!

Gelukkig is, op het gebied van gender, een Belgische groep actief. Het Just for the Record collectief organiseert sinds 2015 – vooral in Brussel en in nauwe samenwerking met Wikimedia België – allerlei bijeenkomsten rond Wikipedia en gender. Dank zij FOKA ondersteuning van Wikimedia Nederland kon ik – als een soort Nederbelgisch ambassadeur – op 25 maart aanwezig zijn op de (heel goed bezochte) bijeenkomst Relocation: Queer and Feminist Archives, bij RoSa in Brussel. RoSa (Rol en Samenleving) is een kenniscentrum voor gender en feminisme in België, met een rijke bibliotheek en collectie over die thema’s. Dankzij deze bijeenkomst – en genereuze input van de medewerkers van RoSa – hebben we nu (nog beter) contact met elkaar, en een mooie eerste werklijst met aan te maken en te verbeteren Wikipedia-artikelen rond gendergeschiedenis in Vlaanderen en België.

Vanaf juni 2017 bevindt RoSa zich op een nieuwe – kleinere, maar beter toegankelijke – locatie aan de Zennestraat in Brussel. De archieven van RoSa verhuizen naar het AVG-Carhif (Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis) in Brussel en RoSa zelf gaat verder focusen op haar rol als documentatie- en kenniscentrum. De gendergap-werkgroep op de Nederlandstalige Wikipedia werkt nu al actief samen met Atria in Amsterdam; het zou heel mooi zijn om vanaf nu ook, met inhoudelijke input uit de lokale archieven en kenniscentra, aan de slag te gaan met het beschrijven van de Belgische en Vlaamse gendergeschiedenis op Wikipedia!

Sandra Fauconnier - Gebruiker:Spinster

Selection of feminist posters at RoSa Brussels 01, Sandra Fauconnier, CC-BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt