5 februari 2018

Schrijfwedstrijd 2017

Geschreven door de jury van de Wikipedia Schrijfwedstrijd 2017

In het najaar van 2017 werd de veertiende schrijfwedstrijd gehouden op de Nederlandstalige Wikipedia. Op 1 september verschenen zestien deelnemers aan de start van wie er tien op 31 oktober de eindstreep haalden. Sommigen van de overblijvers hadden een bestaand lemma als uitgangspunt genomen, anderen waren gestart met een geheel nieuw artikel. De gekozen onderwerpen varieerden van een klooster tot een vlinder, een honkballer, de belegering van een stad in 1604, de literaire salon, een gnostische religie, esoterische fenomenen, een stad in de VS, een middeleeuws rijk en jeugdstrafrecht.

De jury bestond deze keer uit vijf Wikipedianen met een jarenlange staat van dienst, van wie er twee al eerder gejureerd hadden in een Schrijfwedstrijd. Zij gebruikten de maand november om de tien artikelen te beoordelen. Dat betekende het verwerken van 425 kilobytes, volgens Wikipedia het equivalent van ruim tweehonderd A4-tjes. Per lemma varieerde de inhoud van 1 tot 95 kilobytes, dus van minder dan één tot bijna vijftig pagina’s. Begin december leverde elk jurylid zijn top drie-lijst in. Daaruit bleek meteen dat er een kopgroep was van zes lemma’s. Na negen dagen van intensief beraad was de jury eruit. Op 22 december was het juryrapport geschreven en geaccordeerd.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Wikimedia Nederland op 20 januari 2018. Het was de bekroning van een Wikipedia-activiteit waaraan de deelnemers veel tijd hebben besteed en waarin ze veel creativiteit hebben ingebracht.

De prijswinnaars

De gouden pen werd gegeven aan kleon3 voor zijn bijdrage aan het lemma “Kruisherenklooster (Maastricht)”. Het beschrijft de geschiedenis van het klooster vanaf de stichting in 1438: de vernielingen tijdens vele belegeringen, steeds gevolgd door kostbare herstelwerkzaamheden, de opheffing van het klooster in 1798 en de gewijzigde bestemmingen tot aan de dag van vandaag. Verder komen de afzonderlijke gebouwen aan de orde, met hun interieur, en ten slotte de unieke verzameling erfgoed die in het kloostercomplex wordt bewaard.

De zilveren pen ging naar B kimmel die zich met verve had gezet aan de uitbreiding van het lemma “Zijdevlinder”, een gedomesticeerd insect dat tot de verbeelding spreekt omdat het een van de weinige insecten is die op grote schaal om zijn product gekweekt wordt. De auteur beschrijft ook dat de Chinezen de zijdeteelt lang geheim wisten te houden, dat zijde een belangrijk exportproduct werd dat via de zijderoute tot in het Romeinse Rijk werd verhandeld en hoe de zijderups in Europa terecht kwam.

De bronzen pen viel toe aan MoiraMoira voor het lemma “Moe Berg”. Het gaat over een succesvolle, professionele honkballer, geboren in de Verenigde Staten uit Russisch-Joodse immigranten, een begaafd student die vele talen leerde beheersen en afstudeerde als jurist en advocaat. Hij publiceerde een veel geciteerd essay over de strategie van het honkbal, was een waardevol spion die tijdens de Tweede Wereldoorlog strategisch belangrijke inlichtingen wist te vergaren, weigerde een oorlogsmedaille en liet zijn as uitstrooien boven Israël.

By Stw

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt