2 mei 2017

Blokkade van de Turkse Wikipedia

Verklaring van de Wikimedia Foundation (vertaling)

30 april 2017, door Katherine Maher, Executive Director Wikimedia Foundation. Op zaterdag 29 april vernamen we dat de Turkse Internet Regelaar (ICTA) in Turkije een blokkade van alle taalversies van Wikipedia heeft geïmplementeerd. Wikipedia is een wereldwijde bron van neutrale, betrouwbare informatie in honderden talen. Als deze blokkade gehandhaafd blijft, zal het ertoe leiden dat miljoenen mensen in Turkije de toegang tot gratis kennis over hun land en de wereld om hen heen verliezen Wij geloven dat kennis een fundamenteel mensenrecht is, en dringen er bij de Turkse regering op aan om de blokkade op te heffen.

Een toegewijde gemeenschap van vrijwilligers schrijft en onderhoudt de meer dan 40 miljoen artikelen op Wikipedia. Deze wereldwijde gemeenschap heeft een sterke visie: een wereld waar elke persoon vrij toegang heeft tot de som van alle kennis. Wikipedia is een rijke bron van kennis over een breed scala aan onderwerpen, van geschiedenis tot geneeskunde en technologie. Ook de bijna 300.000 artikelen op de Turkse Wikipedia verschaffen aan miljoenen mensen kennis over de geschiedenis, cultuur en geografie van Turkije, geschreven voor Turkstaligen, door Turkstaligen.

Vrijheid van informatie vormt de basis voor vrije kennis. Voor veel mensen is Wikipedia de meest toegankelijke bron van betrouwbare, neutrale informatie in hun taal. Het kan inhoud bevatten die sommige lezers als bezwaarlijk of aanstootgevend beschouwen, maar dit alleen mag nooit reden voor verwijdering zijn. Wij geloven dat iedereen in de wereld een fundamenteel recht heeft om vrij te delen in, en toegang te krijgen tot, kennis zonder angst voor repercussies.

We staan pal tegen censuur of bedreigingen die leiden tot zelfcensuur.

De blokkade werd ingevoerd na een bericht op vrijdag 28 april van de ICTA, waarin een op URL-gebaseerde blokkade in Turkije werd gevraagd van een aantal artikelen op zowel de Engelse als Turkse Wikipedia.

Een aantal uitspraken die in de pers aan de Turkse autoriteiten zijn toegeschreven, suggereert dat Wikipedia-bewerkers deel uitmaakten van een "lastercampagne" of inhoud hebben gecreëerd die "terrorisme ondersteunt." We zijn zeer bezorgd over mogelijke suggesties dat het vrijelijk delen van encyclopedie-artikelen die door een wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers worden gemaakt, gezien zou kunnen worden als het ondersteunen van een gewelddadige of haatzaaiende agenda.

Wij geloven dat er sprake is van een misverstand. Wikipedia's doel is om encyclopedische informatie te delen met de wereld. Bij de Wikimedia Foundation veroordelen en verwerpen we terrorisme ondubbelzinnig. De Wikimedia Foundation roept de Turkse regering op om de volledige toegang tot Wikipedia voor het Turkse volk te herstellen ,en hen te in staat te stellen om opnieuw te delen in 's werelds grootste vrije kennisbron.

Momenteel overwegen wij passende manieren om deze beslissing aan te vechten in de Turkse rechtbanken. Wij nodigen u uit om samen met ons de Turkse regering op te roepen om de rechten van hun burgers te respecteren en #UnblockWikipedia. De Wikimedia Foundation stelt niet het redactioneel beleid voor de Wikimedia-projecten vast. Wij respecteren en ondersteunen de redactionele beslissingen van de gemeenschap van redacteuren over de hele wereld, waaronder die van de Turkse Wikipedia gemeenschap.

NASA Earth Observatory, public domain.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt