28 oktober 2015

De Wikipedia schrijfcursus is succesvol afgerond

Voor de Wikipedia schrijfcursus waren we te gast in de Heimans en Thijsse bibliotheek in het mooie pand van IVN Amsterdam, het voormalige Hugo de Vries-laboratorium, grenzend aan de Hortus Botanicus. De eerste cursusdag werd gestart met een uitleg over Wikipedia en is er dieper ingegaan op de vraag hoe werkt Wikipedia nu eigenlijk. Vervolgens stond een backstage excursie in de Hortus en in de normaal niet toegankelijke kassen met zeldzame Zuid-Afrikaanse klaverzuringen en levende steentjes en de Welwitschia mirabilis op het programma. De cursus dag werd afgesloten met een korte oefening in het kladblok.

Zaterdag 24 oktober kwamen de cursisten opnieuw bij elkaar voor het laatste deel van de cursus. Op het programma stond het aanmaken van een nieuwe pagina, invoegen van afbeeldingen en er is gekeken naar Wikidata. Onder begeleiding van ervaren Wikipedianen is er gestart met het schrijven en aanvullen van bestaande artikelen. De laatste cursusdag was meteen de start voor de Jac. P. Thijsse themaweek op Wikipedia. Iedereen die geïnteresseerd is kan nog meedoen aan de themaweek door een Wikipedia-artikel te schrijven of aan te vullen. Hierbij vatten we het thema Jac. P. Thijsse zeer breed op. Je kunt dus meedoen met een bijdrage over leven en werk van Thijsse zelf, zijn netwerk van vrienden en bekenden, de organisaties waarin hij actief was en mede oprichtte, parken, scholen of andere plekken die nog steeds aan hem herinneren; je kunt ook schrijven over personen en gebeurtenissen die invloed op hem hadden, de natuurgebieden die hij voordroeg voor bescherming of wat hij ons heeft nagelaten op het gebied van natuurbescherming in de breedste zin. Meeschrijven kan nog tot 1 november.

Wikipediacursus in Heimans en Thijsse bibliotheeek, WeeJeeVee, CC BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt