19 juni 2014

Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek maken afbeeldingen overzees verleden beschikbaar via Wikipedia

Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek hebben meer dan 2.500 afbeeldingen van prenten, kaarten en tekeningen, voorzien van uitgebreide beschrijvingen, beschikbaar voor gebruik op Wikipedia gesteld. 

Het betreft afbeeldingen die relevant zijn voor het overzeese verleden van Nederland en die we kunnen rekenen tot het “gemeenschappelijk erfgoed” van Nederland en de landen waar het in de 17de en 18de eeuw actief was. Deze afbeeldingen maken onderdeel uit van een specifieke database: de Atlas of Mutual Heritage die als doel heeft dit gemeenschappelijk erfgoed te beschrijven en digitaal beschikbaar te maken. De database is een gezamenlijk project van de KB het NA, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum en bevat op dit moment meer dan 6000 afbeeldingen uit 25 collecties wereldwijd, en wordt nog steeds uitgebreid. Doelstelling van deze database is dat deze afbeeldingen wereldwijd zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar zijn voor onderzoek.

Uit de collecties van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek bevat deze een schat aan kaarten van de Verenigde Oost-Indische en West-Indische compagnie (VOC en WIC), plattegronden van forten, vogelvluchten van plekken over de hele wereld door Johannes Vingboons, en prachtige vaak ingekleurde prenten uit gedrukte verslagen van reizen en expedities.

Zowel de Koninklijke Bibliotheek als het Nationaal Archief zetten stappen op weg naar een open-databeleid. Een zichtbaar onderdeel daarvan is dat er sinds oktober 2013 een Wikipedian-in-Residence (Hay Kranen) actief is binnen de KB en het NA. Hij was dan ook actief betrokken bij deze donatie.

De objecten uit de Atlas of Mutual Heritage, die allemaal uitgebreid in twee talen zijn beschreven en van metadata voorzien, en die bij uitstek relevant zijn om wereldwijd publiekelijk beschikbaar te maken, waren een logische kandidaat om als één van de eerste vrij te geven via Wikipedia. Ook andere collecties van deze instellingen, en de andere partnerinstellingen, zullen op den duur via Wikipedia publiekelijk beschikbaar gemaakt worden. 

Map of Batavia and environs, Atlas of Mutual Heritage

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt