17 januari 2017

Natuur op Wikipedia

Wikipedian in residence Sander organiseerde op zaterdag 7 januari een workshop met als thema soorten. Wikipedianen waren aanwezig om de geïnteresseerden van de soortenorganisaties te helpen en uit te leggen op welke manier je inhoud en foto’s, maar bijvoorbeeld ook geluiden kunt toevoegen. Het bleef niet bij theorie: er zijn die middag al diverse plantenteksten gepubliceerd en ook zijn er foto’s van vlinders toegevoegd aan artikelen.

De workshop stond niet op zichzelf, want er is de afgelopen maanden al veel meer gebeurd. De teksten over libellen zijn helemaal up to date gebracht op basis van de teksten zoals ze al eerder op libellennet geplaatst waren. De Vlinderstichting heeft als beheerder van libellennet de inhoud vrijgegeven onder een creative commons licentie, waarna vrijwilligers de teksten hebben gebruikt om Wikipedia meer compleet te maken. Iets soortgelijks kan nu gebeuren met informatie op vlindernet, waarop veel gegevens zijn te vinden over de dagvlinders en de macro nachtvlinders en met de informatie over planten op verspreidingsatlas.nl.

De geluiden van sprinkhanen en krekels die zijn opgenomen door Baudewijn Odé zijn inmiddels ook toegevoegd en gekoppeld aan de artikelen over de soorten. Binnenkort zullen de geluiden van de amfibieën volgen.

Workshop Natuurplaza, Ciell, CC BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt