23 juni 2016

Schrijf verzetsgeschiedenis, Wikipedia-project beschrijft 1300 ondergrondse bladen

Ooit gehoord van Het Piegertje uit Amsterdam, Dixi’s weekuitgave uit Dedemsvaart of De Glimworm uit Zwaag? Het zijn verzetsbladen, net als Trouw, Het Parool of Vrij Nederland. Als reactie op de Duitse bezetting werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog vele honderden ondergrondse bladen uitgegeven. Dit jaar vult de Koninklijke Bibliotheek samen met de Wikipedia-gemeenschap en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies een gat in de online geschiedschrijving door deze kranten systematisch op Wikipedia te beschrijven. Daarbij zijn de organisaties op zoek naar schrijvers die informatie over die bladen aan de encyclopedie kunnen toevoegen en verbeteren.

Nieuwe inzichten
In de jaren na de bevrijding heeft het NIOD zo’n 1300 illegale bladen achterhaald, gearchiveerd en van context voorzien. Dit heeft in 1954 geleid tot het boek De ondergrondse pers 1940-1945 van Lydia Winkel, hét standaardwerk over de illegale pers in Nederland. In 2010 zijn dankzij het programma Erfgoed van de Oorlog alle ondergrondse kranten gedigitaliseerd. Deze zijn nu te lezen in Delpher, dé landelijke verzamelplaats van op woordniveau doorzoekbare historische boeken, kranten en tijdschriften. Op basis van deze bronnen is nu op Wikipedia een eerste aanzet gemaakt om alle bladen een eigen artikel te geven. Daarbij zijn ook verzetspersonen, illegale groepen, drukkerijen en uitgeverijen die bij de verzetsbladen betrokken waren in kaart gebracht.

Schrijf verzetsgeschiedenis!
Hoewel er al een eerste aanzet is gemaakt, is er ook nog veel werk te verzetten. De artikelen over de ondergrondse bladen en daarbij betrokken personen, groepen, drukkerijen en uitgeverijen kunnen nog verbeterd en uitgebreid worden. Ook kunnen ze nog beter met elkaar verbonden worden. Hiervoor zijn de KB en het NIOD op zoek naar mensen die verzetsgeschiedenis willen schrijven. De KB en het NIOD organiseren in de loop van het jaar een aantal bijeenkomsten waar u samen met andere belangstellenden aan het project kunt werken.

Verzetskrant Metro in het archief bij het NIOD, OlafJanssen, CC BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt