29 september 2016

WCN oproep vrijwilligers / WCN call for volunteers

English below

Voor de Wikimedia Conferentie Nederland op 19 november zoeken we vrijwilligers die tijdens de conferentie willen meewerken met de organisatie. We zoeken:

Sessiebegeleiders Als sessiebegeleider ondersteun je de sprekers bij de voorbereiding van de presentatie op de dag zelf, kondig je de spreker aan en hou je de spreektijd strikt in de gaten.
Fotografen Voor de verslaglegging en communicatie vanuit Wikimedia Nederland zoeken wij fotografen. We vragen de fotografen om de foto’s onder CC-BY-SA licentie te uploaden naar Wikimedia Commons.

Mail ons via info@wikimedia.nl als je wilt ondersteunen. Vertel ons wat je zou willen doen en of je de hele dag of alleen een dagdeel beschikbaar bent. Belangrijk om te weten is dat we op zaterdag 12 november een korte vrijwilligersbijeenkomst plannen om de dag en taken door te nemen.

Vrijwilligers hebben gratis toegang tot de conferentie en in overleg worden reiskosten vergoed. Lunch en deelname aan de borrel zijn inbegrepen.

* * * * WCN call for volunteers * * * *

We are looking for volunteers for the Wikimedia Conferentie Nederland on November 19th:

Session Facilitators As a session facilitator you support the speakers in the preparation of the presentation, you announce the speaker and you keep a strict eye on speaking time.
Photographers For reporting and communication by Wikimedia Nederland we are looking for photographers. We ask the photographers to upload photos under CC-BY-SA license to Wikimedia Commons.

Mail us at info@wikimedia.nl if you want to support. Tell us what you want to do and whether you are available all day or just half a day. Please note: We plan a short volunteer meeting on Saturday, November 12th to discuss the day and tasks.

Volunteers have free access to the conference and travel expenses will be reimbursed on request. Lunch and drinks are included.

WCN 2015, Jhendriks, CC-BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt