14 augustus 2014

Wikimedia Conferentie Nederland

De online encyclopedie Wikipedia, de vrije kennisbank Wikidata en de beeld- en geluidbibliotheek Wikimedia Commons: deze projecten van de Wikimedia-beweging verzamelen en ontsluiten wereldwijd informatie, maken die voor iedereen beschikbaar en voorzien die van context.

De projecten zijn succesvol door de inzet van vrijwilligers die bijdragen aan vrije kennis: alleen, samen met andere vrijwilligers of in samenwerking met b.v. musea, archieven en bibliotheken.

Tijdens de jaarlijkse Nederlandse Wikimedia conferentie kijken we naar de technische en menselijke kant van het werken aan de Wikimedia-projecten. Je bent van harte welkom op zaterdag 1 november 2014 in Meeting Plaza te Utrecht. Het thema van dit jaar zal 'Vinden en Verbinden' zijn.

Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt