15 november 2016

Wikipedia in de Openbare Bibliotheek

De afgelopen maanden hebben Wikimedia Nederland en de Koninklijke Bibliotheek nagedacht over nieuwe manieren waarop openbare bibliotheken met Wikipedia en andere Wikimedia projecten aan de slag kunnen gaan. Dit heeft geresulteerd in het project Wikipedia in de Openbare Bibliotheek.

Tijdens een pilot in het voorjaar van 2016 organiseerden 5 bibliotheekvestigingen een fotodag waarbij deelnemers foto’s van hun buurt maakten voor Wikimedia Commons. In de zomer van 2016 werden de resultaten hiervan geëvalueerd. Dit gebeurde op basis van feedback van de deelnemers tijdens de fotodagen, van de bibliotheken zelf en van de resultaten voor Wikimedia Commons.

Op basis hiervan werd besloten het project voort te zetten. Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een zogenaamde “activiteiten-menukaart” aan de hand waarvan de bibliotheken zo zelfstandig mogelijk activiteiten rondom Wikimedia kunnen organiseren. Hieronder vallen niet alleen fotodagen, maar valt ook te denken aan 1Lib1Ref, activiteiten rond een toekomstige Wiki Loves Monuments of het vrijgeven van foto’s van bekende schrijvers. Deze menukaart krijgt inmiddels vorm op de projectpagina voor Wikipedia in de Openbare Bibliotheek.

Op een bijeenkomst op 6 oktober werden de resultaten tot nu toe en de menukaart gepresenteerd aan meer dan 30 bibliothecarissen van 23 verschillende organisaties uit Nederland en België, waaronder zowel bibliotheekvestigingen als koepelorganisaties. Een sfeerimpressie van deze bijeenkomst en de powerpoints van de presentaties die voor Wikimedia Nederland gegeven zijn, zijn terug te vinden op Wikimedia Commons.

Naast enthousiaste reacties tijdens de bijeenkomst zelf zijn er inmiddels ook concrete vervolgacties. Eind november 2016 staat een kennissessie gepland met de Bibliotheekservice Fryslân, waarbij voorlichting over dit project gegeven wordt aan Friese openbare bibliotheken. Midden november vindt een verkennende bijeenkomst plaats bij de Bibliotheek Hengelo, waarbij gepeild wordt welke mogelijkheden er zijn om daar activiteiten rondom Wikipedia te organiseren (zoals bericht in Tubantia).

Fotodag bij OBA Hagedoornplein, AWossink, CC-BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt