8 april 2019

Wilt u input leveren voor de veldverkenning 'samenwerking tussen Wikimedia en bibliotheken'?

Wikimedia Nederlandvoert een veldverkenning uit betreffende mogelijke samenwerking tussen Wikimedia en bibliotheken in Nederland. Doel is om gezamenlijke doelen in kaart te brengen, (tijds)investering in beeld te krijgen om zo te beoordelen wat een structurele samenwerking kan opleveren.

Bent u programmamanager, informatie- en collectiespecialist, communicatiespecialist of beleidsmaker van een bibliotheek (alle bibliotheekvormen vallen binnen de veldverkenning) of aanverwante organisatie? Dan vragen we u om in het kader van de veldverkenning gedachten en kennis over samenwerking tussen Wikimedia en bibliotheken te delen via deze online vragenlijst.

Uw input geeft ons meer inzicht in de kansen voor samenwerking tussen bibliotheken en Wikimedia. Wij nodigen u van harte uit om deze vragenlijst te delen met collega’s wanneer u verwacht dat zij er prijs op stellen om bij te dragen aan de veldverkenning.

Kennisbijeenkomst 15 mei
Tijdens de kennisbijeenkomst op 15 mei in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zullen onder andere resultaten van gevoerde deskresearch en netwerkanalyse gepresenteerd. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de kennisbijeenkomst. U leest hier meer de middag en hoe u kunt aanmelden.

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt