2 juli 2018

WO2 Open Data Depot

door Tessa Free, Netwerk Oorlogsbronnen

Met de bijna achthonderd foto’s van Menno Huizinga van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog is het WO2 Open Data Depot van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) dit voorjaar gelanceerd. De afgelopen maanden zijn er vele oorlogsbronnen toegevoegd aan Wikimedia Commons: het WO2 Open Data Depot bevat nu bijna 1600 foto's en films.

De grootste nieuwe aanwinst behelst de collecties van de Film- en Fotodienst der NSB. Zo’n zeshonderd propagandafoto’s en 170 -films zijn als publiek domein gemarkeerd. De aantrekkingskracht van de NSB - in 1943 telde de beweging 100.000 leden - is in de historiografie een onderbelicht thema waar pas de laatste jaren meer aandacht voor is. Door het materiaal online vrij te geven maakt het Netwerk Oorlogsbronnen grootschalig en laagdrempelig onderzoek mogelijk. Naast het NSB-propagandamateriaal zijn er tientallen gefotografeerde WO2-objecten gepubliceerd op Wikimedia Commons. Zoals de vermommingsbril van verzetsstrijdster Hannie Schaft, een fototoestel waarmee in het geheim Duitse V2 raketten, verdedigingswerken en voertuigen zijn vastgelegd, en een in Rotterdam gebruikte capitulatievlag.

Het gebeurt niet vaak dat beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog in het publiek domein of met een open licentie wordt gepubliceerd. Omdat er niet veel origineel beeldmateriaal uit 1940-1945 is, en omdat er veelal nog auteursrechten rusten uit werken uit deze jaren. NOB vindt het hergebruik van oorlogsbronnen belangrijk en heeft zich daarom ingezet om rechtenvrij WO2-materiaal te verzamelen. Door publicatie op Wikimedia Commons, hét opendata-platform waar bronnen gedeeld en gelinkt worden aan contextinformatie, stimuleren we het hergebruik van de open oorlogsbronnen.

Gedurende de Maand van Verzet op Wikipedia zijn in totaal 113 verschillende artikelen bewerkt door 16 verschillende bewerkers.

174-Stalag IV-B6.jpg, by Dhr. J.H. Adam, CC BY-SA 4.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt