Wikipedia Schrijfwedstrijd 2019

Door Paul van de Wiel

In het najaar van 2019 werd de zestiende schrijfwedstrijd gehouden op de Nederlandstalige Wikipedia.

Historie

De eerste wedstrijd werd gehouden in 2004. In de beginjaren werd nog wat geëxperimenteerd, maar vanaf 2009 zijn de spelregels nagenoeg onveranderd gebleven. In de zes jaren die volgden, lag het aantal deelnemers gemiddeld op 24. Dat daalde in de drie jaren daarna scherp tot 11.

Naar aanleiding van de daling heeft in 2018 over de opzet van de Wikipedia Schrijfwedstrijd een gedachtewisseling plaatsgevonden, waaraan tientallen Wikipedianen hebben deelgenomen. De organisatoren hadden slechts enkele maanden de tijd om de resultaten van de discussie te verwerken, en kozen ervoor de wedstrijd in 2018 niet door te laten gaan. Inmiddels zijn er concrete ideeën om de wedstrijd aan te passen, die echter nog nader uitgewerkt moeten worden. Om toch zoveel mogelijk continuïteit te bewaren, is ervoor gekozen de schrijfwedstrijd in 2019 nog een keer in de oude opzet door te laten gaan.

Deelnemers

De opkomst was verrassend groot en lag weer op het oude niveau. Er verschenen 31 deelnemers aan de start, van wie er 24 de eindstreep haalden. De artikelen bestreken een grote verscheidenheid aan onderwerpen en handelden onder meer over personen, cultureel erfgoed, wetenschappelijke vakgebieden, maatschappelijke verschijnselen, een spinachtig diertje, toerisme en militaire historie.

Jury

De jury bestond uit vijf Wikipedianen van wie er drie ervaring hadden opgedaan bij eerdere schrijfwedstrijden. Aan het begin van de wedstrijd besloegen de 24 artikelen 73 kilobytes en tijdens het schrijven werden er meer dan duizend kilobytes toegevoegd, het equivalent van 500 A4-tjes.

De juryleden gebruikten de maand november om de artikelen te beoordelen. Op 1 december werden de top tien-lijsten verzameld. Er tekende zich een sterke kopgroep af van drie lemma’s, op korte afstand gevolgd door een subgroep van vier artikelen. Om de volgorde in de top drie vast te stellen was een tweede stemronde nodig. Op 4 december was de jury eruit en op 12 december was het juryrapport geschreven en geaccordeerd.

Een belangrijke kritiek die naar voren werd gebracht bij de gedachtewisseling in 2018, was dat de inzenders feedback op hun inzending misten. Daarom heeft de jury dit keer een persoonlijke terugkoppeling geschreven voor alle niet-winnaars, om die na de prijsuitreiking op hun Overlegpagina te plaatsen.

Prijswinnaars

De prijsuitreiking, waarvoor alle deelnemers persoonlijk waren uitgenodigd, vond op 11 januari 2020 plaats in het Textielmuseum te Tilburg tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Wikimedia Nederland. Het was de bekroning van een Wikipedia-activiteit waaraan de deelnemers veel tijd hebben besteed en waarin ze veel creativiteit hebben ingebracht.

De gouden pen werd gewonnen door het artikel Alfredo Di Stéfano, waarin TheTank het leven beschrijft van een van de beste voetballers aller tijden. Hij volgt Di Stéfano gedurende zijn loopbaan: zijn deelname als klein jongetje aan straatvoetbaltoernooien, de aanmelding op 7-jarige leeftijd bij zijn eerste vereniging, de tocht langs Argentijnse clubs, de overstap naar een internationale carrière, de topjaren bij Real Madrid en het gedwongen afscheid van die club toen zijn prestaties daalden. Daarna zijn aanstelling als trainer bij clubs in Spanje, Portugal en Argentinië, waar hij zijn successen als speler niet wist te evenaren. TheTank heeft meer dan honderd artikelen over voetballers op zijn naam staan; in die zin kan deze gouden pen ook gezien worden als een oeuvreprijs.

De zilveren pen ging naar het lemma Rolspinnen, geschreven door B kimmel. Het artikel leert ons dat een rolspin geen echte spin is, maar een spinachtige, en beschrijft de naamgeving, het verspreidingsgebied, het lichaam, de levenswijze, de voortplanting, het voedsel en de taxonomie van het dier. De auteur behandelt voorts de vijanden van de rolspin en de manier waarop het dier zich tegen hen verdedigt. Ook de interactie met de mens komt aan de orde, waarbij een paar mythes over de rolspin doorgeprikt worden, bijvoorbeeld dat het diertje giftig zou zijn.

De koperen pen werd toegekend aan het artikel Regout (geslacht) van de hand van Kleon3. De auteur brengt een belangrijk stukje Zuid-Limburgse historie op een complete en overzichtelijke wijze voor het voetlicht en beschrijft hoe telgen van de invloedrijke familie Regout de oprichters waren van de grote Mosa- en Sphinxfabrieken en hoe de familie tientallen bestuurders voortbracht uit de landelijke, provinciale (Limburgse) en Maastrichtse politiek. Anders dan in veel geschiedschrijvingen het geval is, zijn de vrouwelijke leden van de familie in dit artikel niet vergeten.

Door Power_of_Words_by_Antonio_Litterio.jpg: Antonio Litterioderivative work: InverseHypercube, CC BY-SA

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt