Martin Falbisoner, CC BY-SA 4.0

Sprekers

Ontmoet de sprekers van WikiconNL 2019

Harmonia Amanda

Sessions Webscraping & OpenRefine

Harmonia Amanda has been a Wikimedian since 2008, contributing on Wikipedia, Commons, Wikisource and Wikinews. She fell in love with Wikidata, the biggest project ever started by humanity. For the last four years, she has lead Wikidata workshops. Trained as an historian, with no technical background, she likes when newcomers discover thepleasure of working with data.


Hanno Lans

Projectleider Stichting Academisch Erfgoed

Academisch erfgoed op Wikidata - Inzicht in de wereld van een Wikidata in Residence

Met Wikidata bouwen we aan objectieve gegevens gebaseerd op zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek. Als eerste GLAM instelling heeft de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) twee Wikidata in Residences aangetrokken om biografische data van hoogleraren (sinds 1575) op Wikidata te ontsluiten in het Wiki-wetenschappers project. De WIR’s zullen hun tussentijdse resultaten met jullie delen en antwoord geven op de volgende vragen: Hoe werken zij samen met universiteiten om de biografische data op te halen? Wat wil SAE met het project bereiken en hoe kun je als Wiki gemeenschap bijdragen aan het project?


Henk van Deelen

Wikimediaan sinds 2004

Wikipedia werkprocessen

Iedereen mag bijdragen aan Wikipedia, maar hoe wordt er voor gezorgd dat de informatie klopt en blijft kloppen. De werkprocessen op Wikipedia zijn heel anders dan bij andere publicaties. Vele vrijwilligers werken ieder voor zich, zonder leiding. Hoe verloopt de samenwerking. Naast verbeteringen zijn er ook ongewenste bewerkingen. Dit dient gecontroleerd en bestreden worden.
Verder wordt besproken hoe Wikipedia gefinancierd wordt en hoe de besluitvorming binnen Wikipedia plaatsvindt.


Antonin Delpeuch

Antonin is a PhD student at the university of Oxford, working on creating graphical representations for data curation workflows. As an open data enthusiast he enjoys scraping websites, cleaning the data and sharing it openly, for instance in Wikidata. He works on OpenRefine, an open source tool designed to ease such workflows. The rest of the time he can often be found riding curious bicycles, too.

Sessions Webscraping & OpenRefine

In this hands-on session, we will learn how to extract information from websites and transform it to a machine-readable format. No previous knowledge of how the web works will be needed. After a quick introduction to the structure of websites (HTML and CSS) we will use browser add-ons to turn a webpage into a table. We will then discover more advanced methods to retrieve information across different webpages.


Ziko van Dijk

lecturer Universität Duisburg-Essen

Wat is (precies) een wiki?

Iedereen die met een wiki te maken heeft zal een zekere voorstelling ervan hebben wat dat is. Maar hoe kun je een wiki wetenschappelijk
definiëren? Welke criteria zijn zinvol? Is bijvoorbeeld Google Docs ook een wiki? De presentatie en workshop gaat uiteindelijk over de vraag wat we bij een wiki echt belangrijk vinden.


Federica Fantone en Janneke Jorna

Netwerk Oorlogsbronnen

De meerwaarde van samenwerking bij data en content donatie

Het Netwerk Oorlogsbronnen maakt slimme verbindingen tussen bronnen om ze in context te kunnen plaatsen en om een brede digitale toegang tot een grote diversiteit aan metadata en content creëren. Wij willen ook publiceren op Wikidata en Wikimedia Commons.

Maar hoe optimaliseren we onze content- en datadonatie? Wij vinden het belangrijk om over richtlijnen te beschikken en gaan graag in gesprek met de Wiki community en de geïnteresseerde erfgoedinstellingen.


Marja Heusschen

Productmanager Digitale Bibliotheek op de afdeling Innovatie, Bibliotheek Midden-Brabant (BMB)

Het WikiCafé van de bibliotheek Midden Brabant - een uitgebreide zoektocht

Maandelijks wordt er gewerkt aan Wikipedia tijdens het Wiki Café Tilburg. Samenzijn én werken aan kennisdeling via Wikipedia staan voorop bij deze bijeenkomsten. Het Wiki Café biedt naast het schrijven zelf ook leerzame avonden voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden rondom Wikipedia. Marja Heusschen vertelt u hoe het Wiki Café tot stand is gekomen. Wat komt er kijken bij het organiseren van de bijeenkomsten. Wat zijn aandachtspunten en wat levert het op?


Casper Karreman & Tim Panman (Muziekweb)

Muziekweb zoekt steeds naar nieuwe aantrekkelijke manieren om de gebruiker door het muzieklandschap te gidsen. Hiervoor worden verbindingen gezocht met andere bronnen om muziek te kunnen beluisteren en om informatie aan te kunnen bieden over de muziek en de artiesten. In deze presentatie wordt uitgelegd uit welke stappen al ondernomen zijn en welke ervaringen hierbij zijn opgedaan.


Hans van Keulen

Conservator/teamleider Uitvoerende Kunsten Universiteit van Amsterdam (UvA)

TheaterEncyclopedie – Een Semantisch MediaWiki-project

De UvA beheert de Theaterencyclopedie (TE); dat is een MediaWiki website met 200.000+ lemma’s over de theater in Nederland. De TE biedt het publiek een plek waar theatermakers, gezelschappen en theaters kennis en inspiratie over theater kunnen halen, maar ook brengen. De TE werkt volgens het wiki-principe, met geregistreerde ‘co-creators’ en een professionele redactie. Daarbij heeft de TE een koppeling met de Premièredatabase, van waaruit gestructureerde informatie word opgehaald. Tijdens WikiconNL zullen we het vooral hebben over ontwikkelingen en de samenwerkingen met MediaWiki en Wikidata


Karel Luyben

Rector Magnificus Emeritus TU Delft

Open Science

Open Science staat voor een nieuwe benadering van het wetenschappelijke proces dat van invloed is op de de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd, verspreid, geëvalueerd, gefinancierd en beloond. Prof. Luyben zal het concept van open wetenschap toelichten en het concept van open wetenschap bespreken. Principes achter het concept van FAIR (open) data, d.w.z. dat data vindbaar en toegankelijk is, interoperabel en herbruikbaar. Prof. Luyben geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen in Open Science en kijkt uit naar een stimulerende discussie met de deelnemers tijdens en na afloop van zijn gesprek. Mogelijke vragen voor deze discussie zouden kunnen zijn: Wat hoopt u dat uw organisatie gebaat is bij open wetenschap? Welke rol bent u bereid te spelen voor de implementatie van open wetenschap? Wat is de belangrijkste bijdrage van uw organisatie aande implementatie van open wetenschap?


Geert van Pamel

Voorzitter Wikimedia België

Workshop Wikidata

Wikidata behoort samen met Wikipedia en Wikimedia Commons tot de beste 3 projecten van Wikimedia. Eigenlijk vormen ze een drie-eenheid en vullen ze mekaar naadloos aan.
In deze interactieve workshop wordt uitgelegd hoe je met Wikidata lemma’s kunt aanmaken en aanpassen. Hoe je datakwaliteitsproblemen kan oplossen. Er wordt niet ingegaan op gespecialiseerde tools, behalve Reasonator.

Doelgroep: Wikipedianen die wat verder dan Wikipedia willen kijken, (museum)archivarissen, bibliotheekmedewerkers, database specialisten die nog niet gehoord hebben van Open data of Linked data.


Emiel Rijshouwer

onderzoeker aan de Erasmus Universiteit

Machtsconcentratie en zelforganiserende bureaucratisering in de evolutie van Wikipedia

Socioloog Emiel Rijshouwer vertelt over zijn proefschrift, waarin hij aan de hand van een analyse van Wikipedia's financiële, infrastructurele en culturele evolutie concludeert dat zelforganisatie en bureaucratisering samenhangen, waarbij bureaucratisering een democratisch doel dient. Hij spreekt van ‘zelforganiserende bureaucratisering,’ om te laten zien dat bureaucratisering een voortdurend proces is dat voort lijkt te komen uit de interactie tussen alle betrokkenen, zowel degenen met formele en informele posities als leden van de vrijwilligersgemeenschap.


Rik Smit

universitair docent en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen

De grenzen van een 'open' verleden: Herinneringswerk op Wikipedia en de MH17-ramp

Door middel van tekstuele analyse en observatie van de discussiepagina van het artikel over de MH17-ramp, laat Rik Smit zien hoe een klein groepje gevestigde Wikipedianen de inhoud van dit artikel bepaalt. Het gaat hierbij meer om hoe goed een editor de regels van Wikipedia kent en minder om hoeveel kennis deze heeft over het onderwerp. Ondanks Wikipedias claims, wordt ’s werelds grootste encyclopedie niet geproduceerd door crowds, maar door in-crowds. Er zitten dus grenzen aan een ‘open’ verleden, dat door iedereen geschreven en aangepast kan worden.


Marleen Stikker

directeur van de Waag Society

Paneldiscussie met Jan-Bart de Vreede: Wikipedia wordt wel/niet in haar voortbestaan bedreigd


Pablo Uceda Gomez

Data Manger en Informatie Specialist

Wikimedia activiteiten bij Atria: Atria,wikimedia en wikidata. Heden en toekomst.

De collectie bestaat al sinds 1935 en draagt de naam Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). De Collectie IAV is één van de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd. Atria wil de kennis van de geschiedenis van de vrouwenbeweging bevorderen. Dit jaar is het 100-jarig jubileum van het vrouwenkiesrecht in Nederland en we willen het samen vieren met de wiki gemeenschap.


RonnieV

Wikipediaan sinds 2008

Wikipedia zonder bullebakken

Wikipedia probeert alle kennis bij elkaar te brengen en te delen. Dat doen we op basis van vijf zuilen. De vierde daarvan gaat over hoe we met
elkaar omgaan. De menselijke benadering van medebewerkers is de laatste jaren steeds verder naar de achtergrond geschoven, waarbij bullebakken grote invloed hebben gekregen op de omgangsvormen. Dit kost Wikipedia heel veel, dit vervreemdt andere bewerkers en dit schaadt ook de betreffende bewerkers. Het is mogelijk om een eind te maken aan bullebakkerij, maar daarvoor moet de gemeenschap hier wel werk van willen gaan maken. In een presentatie laat ik een weg daarheen zien, ik hoop dat anderen deze met mij gaan bewandelen.


Theo van Veen

adviseur/onderzoeker bij de Koninklijke Bibliotheek

Wikidata als universele naamthesaurus?

Bij de researchafdeling van de Koninklijke Bibliotheek koppelen we m.b.v. machine learning namen in historische kranten aan Wikidata identifiers. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het zoeken in en het presenteren van krantenartikelen.

Deze mogelijkheden en de enorme opkomst van Wikidata als centrale hub maakt Wikidata steeds aantrekkelijker als universele naamthesaurus voor algemeen bekende entiteiten.


Jesse de Vos

projectleider bij Beeld en Geluid​

Wikidata gebruikt door Beeld en Geluid

Beeld en Geluid beheert een termenbron, de Gemeenschappelijk Thesaurus voor Audiovisuele Archieven (GTAA), waarmee ze haar collectie beschrijft. In 2018 is een groot deel van de persoonsnamen uit de GTAA gekoppeld aan en verrijkt met Wikidata. De werkwijze van het koppelen van termenbronnen aan Wikidata wordt toegelicht. Ook worden de usecases die Beeld en Geluid heeft voor deze verrijkte GTAA gepresenteerd.


Over WikiconNL

WikiconNL is een 2-daagse conferentie die op 8 en 9 maart 2019 plaatsvindt in de Social Impact Factory te Utrecht. Het thema van WikiconNL luidt ‘Wikipedia is meer!’

Bekijk het programma van WikiconNL!

Schrijf je nu in voor WikiconNL

Hoe doe ik mee?

Er zijn op dit moment geen vrijwilligersvacatures op dit project

Bekijk alle andere vrijwilligersvacatures

Activiteiten

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt