Sessies

Het programma tijdens WikiconNL 2021 bestaat uit sessies welke zijn onderverdeeld in de volgende drie tracks:

  • Track 1: Inhoudelijke thema’s en gemeenschap
  • Track 2: Wikimedia in de praktijk
  • Track 3: Voorbeelden van samenwerking

Onderstaand een overzicht van de sessies per track in chronologische volgorde.

Houd er svp rekening mee dat het programma nog in uitvoering is en tijdstippen ook nog kunnen wijzigen in de aanloop naar de conferentie. Op de webpagina Sprekers vind je meer informatie over de personen die een sessie verzorgen.

Plenair (keynote-presentatie en afsluiting)

Keynote: Knowledge as liberation? Reflections on equity, labour and encyclopedism (EN)

Kelly Foster

13.50 – 14.20 uur

Presentatie in het Engels.

Afronding: Wacky Wikipedia Trivia (EN)

Annie Rauwerda

19.40 – 20.15 uur

Presentatie in het Engels. Test jouw kennis over de grappigste onderwerpen op Wikipedia in deze interactieve trivia-kwis. Er is een leuke prijs te winnen!

Test your knowledge of Wikipedia’s most humorous topics in this interactive trivia event. You can win a cool prize!

Track 1 Inhoudelijke thema’s en gemeenschap

Preserving oral history and languages on Wikipedia (EN)

Biyanto Rebin

14.25 – 14.55 uur

Presentatie in het Engels. Indonesië is een multicultureel en meertalig land met slechts weinig geschreven cultuur, maar een grote rijkdom aan mondelinge cultuur en tradities. Alleen enkele kleine etnische groepen hebben een sterke geschreven cultuur. Na de onafhankelijkheid werden lokale talen verwaarloosd. De overheid stelde zich als doel om het Indonesisch breed doorgang te laten vinden als lingua franca van meer dan 700 taalgemeenschappen en meer dan 300 etnische groepen. Hoe heeft Wikimedia Indonesia vorm gegeven aan het bijna utopische ideaal om in die omstandigheden in lokale talen te schrijven, en om de waarde van lokale culturen te promoten via Wikipedia en andere Wikimediaprojecten? Wat staat deze inspanningen in de weg? Wat is onze droom en hoop voor de toekomst?

Indonesia in general is a multicultural and multilingual country with a lack of written culture but has a rich and abundance of oral culture tradition, only small ethnic groups have a strong written culture. After independence, in order to make sure Indonesian language can be used widely as the lingua franca of 700+ language communities and 300+ etnic groups, local languages have been neglected since then as the government focused their attention to that effort. How Wikimedia Indonesia shaped and nurtured the almost utopian idea of writing in the local language in such a condition and promoted the value of local culture euphoria via Wikipedia and other Wikimedia projects? What hinders our effort? What is our dream and hope for the future?

Wat is intersekse en wat moet er veranderen?

Miriam van der Have

15.10 – 15.50 uur

Miriam van der Have is directeur van NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, en co-voorzitter van OII Europe, de Europese intersekseparapluorganisatie. In haar presentatie vertelt zij wat intersekse is en wat er nog moet gebeuren om de rechten van intersekse mensen te beschermen.

Denk aan de maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn voor de acceptatie van intersekse, maar ook aan wetgeving om zo nodig de bescherming van de rechten van intersekse personen af te dwingen. Na haar presentatie is er gelegenheid om in gesprek te gaan.

Mapping Bias in Open Linked Data

Mel Chekol, Wessel Radstok, Mirko Tobias Schäfer

15.55 – 16.25 uur

Dr. Mirko Schaefer geeft een lezing over het onderzoek dat hij met dr. Mel Chekol deed naar vormen van vooringenomenheid in Wikidata, de belangrijkste kennisbank van Wikipedia. Met behulp van beschrijvende statistieken identificeren ze skewed data die worden veroorzaakt door verschillende vormen van vooringenomenheid.

Help, ik ben verslaafd aan het bewerken van Wikipedia, wat nu?

Ad Huikeshoven e.a.

16.30 – 17.30 uur

Cirkel dialoog met de deelnemers over het onderwerp verslaving aan Wikipedia.

Writing Sustainability into Wikimedia Projects: What I have Learned from 3 years of Organizing in Sustainability Topics (EN)

Alex Stinson

18.30 – 19.00 uur

Presentatie in het Engels. De meerjarenstrategie van de Wikimediabeweging geeft prioriteit aan duurzaamheid in de Wikimediabeweging, zowel op het gebied van infrastructuur als van inhoud. De Wikimediabeweging moet reageren op de drievoudige planetaire crises: klimaatverandering, vervuiling en verlies van biodiversiteit – en moet tegelijk een meer rechtvaardig kennis-ecosysteem creëren. In mijn presentatie toon ik hoe de Wikimediagemeenschap duurzaamheid in onze projecten kan integreren, vanuit twee perspectieven: vanuit mijn professionele rol als Strateeg bij de Wikimedia Foundation, waarin ik #WikiForHumanRights organiseer en organisatoren uit de gemeenschap adviseer; en vanuit mijn rol als vrijwilliger waarin ik de Wikimedians for Sustainable Development ondersteun en bijdraag aan WikiProject Climate change op de Engelstalige Wikipedia.

The Wikimedia Movement strategy process prioritized aligning both the operations and content of the Wikimedia movement to support sustainability. The movement needs to respond to the triple planetary crises of climate change, pollution and biodiversity loss while creating a more equitable ecosystem of knowledge that advances global society. In my talk, I will highlight how the community can write sustainability into our projects — from two perspectives: both my professional role as Strategist at the Foundation who organizes #WikiForHumanRights and advises community organizers; and in my volunteer capacity as a support of Wikimedians for Sustainable Development and English Wikipedia’s WikiProject Climate change.

Transcribing Oral Culture on Wikisource (EN)

Satdeep Gill

19.05 – 19.35 uur

Presentatie in het Engels. Wikisource, de grootste collaboratieve bibliotheek ter wereld, bestaat in 70 talen. Wikisource-communities over heel de wereld transcriberen tekst in vele talen, met de hulp van OCR waar dit beschikbaar is. Maar zijn er ook niet vele talen en culturen waar veel kennis beschikbaar is in de vorm van verhalen en liederen die door de eeuwen heen mondeling overgedragen werden, en niet in geschreven tekst? Kan deze kennis ook gedocumenteerd, bewaard en zelfs getranscribeerd worden op Wikimediaplatforms? In deze presentatie onderzoeken we hoe Wikisource aangepast kan worden tot een platform dat ook helpt om mondelinge cultuur te transcriberen.

Wikisource, the world’s largest collaborative library, exists in 70 languages and traditionally the various Wikisource communities have been transcribing texts in various languages, with the help of OCR where it exists. But then, aren’t there languages and cultures in which a lot of knowledge exists but not in the form of texts but as folk tales and folk songs retold over the centuries? Can that knowledge be documented, preserved and even transcribed on the Wikimedia platforms? In this talk, we will explore how Wikisource can be adapted into a platform that helps in transcribing oral culture as well.

Track 2 Wikimedia in de praktijk

Van vakantiekiekje tot de hoofdpagina: zo zet je jouw foto’s op de Wikimediaprojecten

Hay Kranen

14.25 – 14.55 uur

Bijdragen aan de Wikimediaprojecten kan in tekst, maar óók in beeld. Een foto staat er zo op, maar hoe zorg je voor goede metadata? En hoe maak je de foto goed vindbaar? Hoe maak je gebruik van recente ontwikkelingen, zoals Structured Data? Hoe koppel je foto’s aan Wikidata? In deze sessie laat Hay Kranen zien hoe dat in z’n werk gaat.

Mediakunstenaars op Wikipedia

Sanneke Huisman,  Esther Polak en Ivar van Bekkum (samen kunstenaarsduo PolakVanBekkum), Stella van Ginkel en Hanno Lans

15.10 – 15.50 uur

Wat moet je doen om als mediakunstenaar een artikel op WP te krijgen?

ORES – AI Machine learning op Wikipedia

Ciell

15.55 – 16.25 uur

Sinds 2016 maakt de Nederlandstalige Wikipedia gebruik van ORES ter ondersteuning van de handmatige controle van de 2000-4000 anonieme wijzigingen die de taalversie dagelijks krijgt. In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een computermodel zodat met behulp van machine learning beter zicht verkregen kan worden op de kwaliteit van de meer dan 2 miljoen artikelen die de Nederlandstalige encyclopedie inmiddels rijk is.

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen vanaf 2016 tot nu. De struikelblokken die er waren en de uitdagingen die er nog voor ons liggen. Aan de hand van andere taalversies worden de mogelijkheden van het systeem gepresenteerd.

Afrika afbeelden

Ziko van Dijk

16.30 – 17.00 uur

Bij een moderne encyclopedie horen afbeeldingen. Verrassend genoeg heeft zelfs Wikipedia/Wikimedia Commons soms niet voldoende afbeeldingen om een artikel naar behoren te illustreren. Van sommige Nederlandse steden zijn er meer foto’s dan van gehele Afrikaanse landen. Wat missen we, en wat kunnen we eraan doen?

Structured data on Wikimedia Commons

Sandra Fauconnier

17.00 – 17.30 uur

Sinds 2019 is het mogelijk om mediabestanden op de beeldbank Wikimedia Commons te verrijken met meertalige, gestructureerde data van Wikidata. Deze nieuwe functionaliteit (Structured data on Wikimedia Commons) maakt de bestanden veel beter vindbaar en herbruikbaar. Hoe werkt dit precies, hoe kan je hier als Wikimediaan of als culturele instelling aan bijdragen, en wat zijn interessante recente ontwikkelingen?

Auto Write Lemma
Schrijf een artikel met een script, wikidata en een sjabloon

Edo de Roo

18.30 – 19.00 uur

Edo de Roo heeft een python-script dat van een Wikidata-item een voorzettekst voor een artikel kan geven, zodat je met wat redactie dit kan omzetten naar een beginnetje.

Aan de hand van enkele voorbeelden legt Edo in deze sessie het toepassen van het script uit. Zodat ook voor een gebruiker zonder programmeer-achtergrond inzichtelijk wordt wat je met dit script wel (en niet) kan bereiken. In principe is kennis van Wikidata of zelfs het schrijven van Wikipedia-artikelen niet nodig.

Wikipedia op de kaart

HenkvD

19.05 – 19.35 uur

HenkvD zet Wikipedia op de kaart. Letterlijk: “Ik zal laten zien hoe je kaarten kunt gebruiken van bijvoorbeeld monumentenlijsten, kaarten met coördinaten van foto’s in Commons categorieën, foto’s in de omgeving of met behulp van query’s uit Wikidata of uit Structured Data on Commons. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vinden van afwijkingen, zoals foute coördinaten of foute categorieën. Het kan echter ook behulpzaam zijn voor het categoriseren van foto’s naar land of plaats.”

Track 3 Voorbeelden van samenwerking

The golden age of illustration and collaboration
Internationale samenwerking via Wikidata, de meertalige linked open data hub

Odin Essers en Daniëlle Jansen

14.25 – 14.55 uur

Om expertise op het gebied van linked open data te ontwikkelen, te onderhouden en uit te breiden is de Universiteitsbibliotheek Maastricht het project ‘Making Special Collections findable, visible and reusable in Wikidata’ (video) gestart. Beginnend met de ‘Golden age of illustration collection’ (een verzameling van 56 rijk geïllustreerde kinderboeken uit de eerste helft van de 20e eeuw) richt de bibliotheek zich gedurende tien maanden op het creëren van gestructureerde en gelinkte open data op de eigen website, Wikidata en Wikimedia Commons. Een belangrijke rol binnen dit project is weggelegd voor een Wikidata-specialist. Met dit Wikidata-project ontwikkelt de bibliotheek meer expertise op het gebied van linked open data in het algemeen en Wikidata & gestructureerde data op Wikimedia Commons in het bijzonder. In de presentatie ‘The golden age of illustration and collaboration’ introduceren de sprekers het project en bespreken ze zowel het ‘waarom’ (de context) als het ‘hoe’ en ‘wat’ van het project (gemaakte praktische keuzes, het gebruikte datamodel en concrete acties op zowel Wikidata als Wikimedia Commons).

Project ‘Automatische beeldherkenning voor museumcollecties’ en het gebruik van Wikimedia Commons en Wikidata

Annika Hendriksen

15.10 – 15.50 uur

In het project ‘Automatische Beeldherkenning als instrument voor museumcollecties’ wordt onderzocht hoe AI kan worden ingezet bij collectieregistratie. In dit pilotproject werkt Naturalis samen met Museon, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant en Rijksmuseum. Met afbeeldingen van gedetermineerde soorten worden modellen middels AI getraind om nog niet-geïdentificeerde soorten te herkennen. Pilots worden gedraaid met o.a. maskers, vlinders en vogeleieren, uit de collecties van Naturalis en projectpartners. De presentatie laat zien hoe voor het trainen en testen van de modellen ook gebruik wordt gemaakt van WikimediaCommons, met behulp van diverse tools. Voor de soortherkenning op de tekeningen van het Rijksmuseum is een ISA-campagne ingezet.

Van openluchtmuseum naar opendatamusea: Gelderland gelinkt

Hanno Lans en Bibi Bodegom

15.55 – 16.25 uur

Beschrijving van deze sessie volgt.

Architectuur Dichterbij

Gijs Broos, Michelle Boon

16.30 – 17.00 uur

In het kader van ‘Architectuur Dichterbij’ werkt Het Nieuwe Instituut aan de ontsluiting van de architectuurcollectie via Linked Open Data. Daarmee wordt de collectie ook bruikbaar voor de Wikimediagemeenschap. Tijdens deze presentatie bespreken we:

  • Het digitalisatieproces
  • Collectieregistratie(AVG, Copyright, Uri’s)
  • SPARQL end points
  • Contentdonaties

Door deze processen inzichtelijk te maken krijgen erfgoedinstellingen meer grip op de voorbereidingen die nodig zijn om de eigen collectie Wikimedia-klaar te maken, en de Wikimediagemeenschap maakt kennis met Het Nieuwe Instituut en toekomstige donaties uit de architectuurcollectie.

 

Architectuur Dichterbij is een meerjarig project (2018-2024) ter verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de architectuurcollectie, mogelijk gemaakt door een éénmalige investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Nieuwe functionaliteiten voor de topstukken van de Koninklijke Bibliotheek

Olaf Janssen

17.00 – 17.30 uur

Vorig jaar heeft de Koninklijke Bibliotheek haar topstukken in Wikidata, Wikimedia Commons en Wikipedia ondergebracht. Hiermee is dit veelal historische culturele erfgoed beter zichtbaar, vindbaar én herbruikbaar gemaakt, waardoor veel dingen die op de eigen KB-website niet kunnen nu opeens wél mogelijk zijn geworden. Met andere woorden: door deze collectie te wikificeren zijn er allerlei nieuwe functionaliteiten voor onze topstukken bijgekomen, waarvan Olaf je tijdens deze presentatie graag een korte indruk wil geven.

Kennisplatform erfgoedinstellingen

Michelle van Lanschot

18.30 – 19.30 uur

Om medewerkers van erfgoedinstellingen wegwijs te maken op Wikimedia maakt Wikimedia Nederland een kennisbank met documentatie, handleidingen, tools en instructievideo’s. Michelle van Lanschot (projectleider WMNL) bespreekt de totstandkoming, geeft jullie een kijkje door de site en wil ook heel graag weten welke informatie jij er nog terug hoopt te vinden.

Wikimedia activiteiten organiseren, hoe pak je dat aan?

Geert van Pamel

19.05 – 19.35 uur

Regelmatig organiseren organisaties Wikimedia schrijfbijeenkomsten. Hoe pak je zoiets aan, en welke tools zijn beschikbaar voor de opzet van een Wiki-evenement? Geert van Pamel vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe Wikimedia België Wikischrijfsessies opzet en instellingen hierbij begeleidt. Van opzet van de campagne tot het meten van resultaten, alle onderdelen komen in deze presentatie voorbij.