Skip to main content

Informatie is van iedereen

Geplaatst op 15 juli 2019

Schrijven in het kader van Wiki goes Caribbean - door Daniëlle Jansen

Op de Wiki goes Caribbean-schrijfmiddagen komen nieuwe en ervaren schrijvers voor Wikipedia bij elkaar om te schrijven over verschillende onderwerpen over het (Nederlands) Caribisch gebied en Suriname. Met elkaar gaan we aan de slag om de informatie op Wikipedia uit te breiden, te verbeteren en te actualiseren. Iedere schrijfmiddag heeft een thema waaruit inspiratie geput kan worden.

Zo kwamen de eerste helft van het jaar thema’s voorbij als ‘Foto’s, video’s en geluid’, ‘Vrouwenkiesrecht en de Eerste Feministische Golf’ en ‘Mensen en tradities’. De WGC-schrijfmiddag van 25 mei met het thema ‘Trinta di Mei’, de opstanden uit mei 1969 op Curaçao, was het afgelopen half jaar met zo’n twintig deelnemers een van de best bezochte schrijfmiddagen. Deelnemers zijn echter vrij om ook artikelen aan te vullen of te schrijven over onderwerpen die niet direct onder het thema vallen.

Plantages in Suriname

Op zaterdag 15 juni vond een bijzondere WGC-schrijfmiddag plaats met diverse presentaties in het teken van het thema ‘Plantages in Suriname’. Ook deze bijeenkomst werd erg goed bezocht: meer dan twintig deelnemers kwamen naar Den Haag om drie presentaties bij te wonen en daarna aan het (Wikipedia-)werk te gaan. Maarten van der Bent, onderzoeker aan het KITLV ( Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde) in Leiden vertelde enthousiast over de Marrons in Suriname. Van der Bent onderzoekt onder andere op welke wijze de cultuur en gebruiken van de Aukaners in beeld gebracht en bewaard kan blijven. Zo is hij in samenwerking met Aukaners in Diitabiki (Suriname) bezig om een Marron beeldbank op te zetten.

Ik mocht een korte presentatie geven over het Wiki-project ‘Plantages in Suriname’. Met dit project onder de vlag van Wiki goes Caribbean, wordt een poging gedaan om op een gestructureerde wijze zoveel mogelijk informatie over de Surinaamse plantages te verzamelen: niet alleen informatie over de eigenaren of plantagehouders, maar ook afbeeldingen van de plantages of objecten in musea, foto’s die aanwezig zijn bij erfgoedorganisaties, linken met de slavenregisters, kaarten en ook beschrijvingen en verhalen uit oude tijdschriften en boeken.

Victor Bottenbley van de onderzoeksgroep Kaikoesie vertelde over de inheemse Arowak-indianen in Suriname. Hij vertelde over het belang van het zichtbaar maken en het het verspreiden van de nog beschikbare kennis van alle bevolkingsgroepen en culturen op de Wiki-projecten. ‘’Informatie is van ons allemaal’’, geeft Bottenbley aan.‘’ Aan de hand van droge data kunnen we de kennis en informatie over de inheemse bevolkingsgroepen in Suriname zichtbaar maken en levend houden.‘’ Veel kennis over de inheemse bevolking in

Suriname is niet bewaard gebleven of zit nog verstopt in archieven. Bottenbley geeft in zijn presentatie een voorbeeld van de wijze waarop onderzoekers van Kaikoesie in archiefdocumenten informatie vonden over de inheemse vrouw America Indiaen. Door gericht onderzoek hebben de Kaikoesie-onderzoekers het verhaal van deze vrouw weer ‘tot leven weten te wekken’ en is deze kennis zichtbaar geworden.

Na de presentaties en een lunch met Surinaamse hapjes was het tijd om weer aan Wikipedia te gaan werken. We verhuisden met z’n allen naar de studiezaal op de begane grond van het Nationaal Archief. De aanwezige ervaren Wikimedianen hielpen de aanwezigen die hun eerste stappen in de wereld van Wikipedia en Wikimedia Commons zetten. De WGC-deelnemers die al vaker waren geweest gingen - na de benodigde materialen uit de boekenkasten gehaald te hebben - veelal zelf aan de slag achter hun laptop of achter de computers die in de studiezaal beschikbaar zijn.

Meeschrijven?

Zelf een keer meedoen en schrijven aan Wikipedia? Op de projectpagina van Wiki goes Caribbean staan de data vermeld van de komende schrijfmiddagen. De eerstvolgende op zaterdag 20 juli gaat over ‘Eten en drinken’ met daarbij hapjes en drankjes om te fotograferen, beschrijven en… op te eten.

Deel dit artikel op: