Erfgoed

Er zijn verschillende manieren waarop we er samen voor kunnen zorgen dat mensen vrije toegang tot meer kennis krijgen, waaronder ook kennis uit jouw collectie(s).

Wikimedian in Residence

Musea en archieven die structureel willen samenwerken kiezen vaak voor het (tijdelijk) in dienst nemen van een zogenaamde Wikimedian in Residence (WiR), ook wel huis-Wikipediaan genoemd. Een WiR gaat geen Wikipedia artikelen over de instelling en haar collectie schrijven, maar organiseert bijvoorbeeld contentdonaties en geeft trainingen aan medewerkers. Belangrijker nog: ze fungeren als ambassadeurs voor open kennis binnen de organisatie. De eerste WiR werkte in 2010 bij het British Museum. In Nederland startte de eerste WiR in 2013. WiR’s werkten bij organisaties als de Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Stichting Academisch Erfgoed, Beeld en Geluid, Amsterdam Museum en Naturalis Biodiversity Center.

Contentdonatie

Een culturele of erfgoedinstelling kan een (deel van een) digitale of gedigitaliseerde collectie onder een open licentie beschikbaar maken via de beeldbank Wikimedia Commons. Zulke donaties blijven niet beperkt tot afbeeldingen, maar kunnen ook audiovisueel materiaal en teksten omvatten. De Wikipedia-gemeenschap kan deze bestanden vervolgens gebruiken als illustratie bij een artikel. Het materiaal wordt bereikbaar voor een groter publiek en kan deze gebruiken voor onderzoek, onderwijs of andere doelen. Uiteraard wel met inachtneming van de licentievoorwaarden.

Linked Open Data

Via Wikidata kunnen erfgoedinstellingen collecties aan elkaar verbinden en hun eigen data verrijken. Deze machine leesbare, gestructureerde database van wereldformaat bevat tientallen miljoenen data-items. De data komt deels uit Wikipedia, maar in toenemende mate worden andere databases opgenomen, zoals registers van plaatsnamen, thesauri, maar ook lijsten van kunstenaars (bijv. ULAN) en het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Wikidata maakt informatie vindbaar, en verbindt bronnen aan elkaar.

Door data te publiceren op Wikidata kunnen anderen er zelf mee aan de slag gaan en vervolgens de data verrijken. De donateur profiteert dus ook zelf. Samen weten we meer en samen komen we nog verder.

Janneke Jornacollectiespecialist netwerk Oorlogsbronnen

Activiteiten met de Wikimedia gemeenschap

Door (online) activiteiten te organiseren kunnen we vrijwilligers uit de Wikimedia-wereld verbinden aan een netwerk van een organisatie. Op die manier kan gezamenlijk aan Wikipedia artikelen over een bepaald onderwerp worden gewerkt, of kunnen datasets worden verbeterd en metadata toegevoegd. Beginnende bewerkers kunnen via introductie trainingen hierin getraind worden.

Interesse om samen te werken?

Bekijk enkele voorbeelden van samenwerkingen of lees er meer over in de brochure ‘Cultuur op Wikipedia’. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden en kunnen eventueel ook een presentatie op maat geven binnen jouw organisatie. Mail info@wikimedia.nl of bel 030 3200238 voor meer informatie.