Ondersteuning Wikimedia-gemeenschap

De Wikimedia-gemeenschap schrijft niet alleen de inhoud van Wikimedia platforms waaronder Wikipedia. Ze bewaakt ook de kwaliteit, verbeteren de software en organiseren activiteiten door heel Nederland. Wikimedia Nederland biedt deze honderden vrijwilligers ondersteuning op praktisch, logistiek of financieel vlak zodat de informatie op Wikimedia-platforms controleerbaar, verifieerbaar en neutraal blijft.

Bijeenkomsten

De samenwerking binnen de Wikimedia-gemeenschap verloopt vrijwel geheel online en via het geschreven woord. Uit ervaring blijkt dat de vrijwillige bewerkers echter ook de behoefte hebben elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Ook voor de werksfeer is het goed dat bewerkers elkaar persoonlijk spreken. Om die reden organiseert Wikimedia Nederland regelmatig diverse bijeenkomsten en ondersteunt partnerinstellingen en vrijwilligers die ontmoetingen tussen bewerkers mogelijk maken.

Trainingen en workshops voor vrijwilligers

Wikimedia Nederland organiseert regelmatig trainingen en workshops waar vrijwilligers hun specialistische en technische kennis delen met anderen. Denk aan trainingen over Wikimedia Commons, Python, Wikidata, Sparql, Open Refine en Pattypan.

 

Steun voor de bewerkers

Daarnaast biedt Wikimedia Nederland vrijwilligers ondersteuning op diverse manieren waaronder:

  • Communicatie en logistiek op zelf georganiseerde activiteiten
  • Financiële ondersteuning kleine activiteiten (FOKA)
  • Verstrekking van reisbeurzen voor deelname aan internationale bijeenkomsten
  • Ondersteuning bij geschillen van bewerkers over onjuist gebruik van tekst en beeld dat onder open licentie op de Wikimedia-platforms is vrijgegeven