Wie is wie

Wikimedia Nederland heeft een bestuur van vrijwilligers en een kantoor met vaste medewerkers.

Bestuur van Wikimedia Nederland

Jan Bart de Vreede

Voorzitter

Bart Nieuwenhuis

Penningmeester

Lizzy Jongma

Vrije kennis en partnerships

Michelgwesseling | All Rights Reserved

Michel Wesseling

Fondsenwerving

Heleen Ririassa

Algemeen

Medewerkers

Sandra Rientjes

Directeur / Executive Director

Michelle van Lanschot

Projectleider

Culturele samenwerking

Kirsten Jansen

Office Manager

Thamara Groenleer

Projectleider

Outreach & Partnership

Germien Cox

Communicatie

Adviseurs

Frans Grijzenhout

Adviseur