Wie is wie

Wikimedia Nederland heeft een bestuur van vrijwilligers en een kantoor met vaste medewerkers.

Bestuur van Wikimedia Nederland

Jan Bart de Vreede

Voorzitter

Justus de Bruijn

Secretaris

Bart Nieuwenhuis

Penningmeester

Lizzy Jongma

Vrije kennis en partnerships

Michelgwesseling | All Rights Reserved

Michel Wesseling

Fondsenwerving

Lotte Belice Baltussen

Vrije kennis en partnerships

Heleen Ririassa

Algemeen

Medewerkers

Sandra Rientjes

Directeur / Executive Director

Michelle van Lanschot

Projectleider

Culturele samenwerking

Kirsten Jansen

Office Manager

Germien Cox

Communicatie

Thamara Groenleer

Projectleider

Outreach & Partnership

Adviseurs

Frans Grijzenhout

Adviseur