Vrije kennis als nalatenschap

Steeds vaker nemen mensen een goed doel op in hun testament om zo na hun overlijden iets na te laten aan de samenleving. Wanneer je Wikimedia Nederland opneemt in jouw testament, draag je bij aan de continuïteit van Wikipedia en vrije kennis in Nederland, en daarmee ook aan onze missie:

 

Stel je een wereld voor waarin een ieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Daar staan wij voor!

Wil je Wikimedia Nederland in jouw testament begunstigen?

Dat kun je doen met een legaat. In een legaat leg je vast dat Wikimedia Nederland na jouw overlijden een vastgesteld bedrag of een onroerend goed ontvangt. Je kunt Wikimedia Nederland ook als mede-erfgenaam benoemen in jouw testament wanneer je geen directe erfgenamen hebt, of directe erfgenamen slechts een deel van de erfenis wilt doen toekomen.

 

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Op www.testamenttest.nl kun je testen of je een testament nodig hebt en/of er aanpassingen gemaakt moeten worden om jouw erfenis goed te regelen.

 

Wil je graag verder praten over de mogelijkheden van nalaten aan Wikimedia Nederland? Neem dan contact op met Sandra Rientjes, directeur van Wikimedia Nederland via rientjes@wikimedia.nl of 030 – 320 02 38.