Skip to main content

Kruisbestuiving tussen Wikimedia en iNaturalist

Geplaatst op 6 juni 2019

Door Andra Waagmeester

Op 16 april organiseerde een aantal Wikimedianen in samenwerking met de plantentuin in Meise en het groene pioniers project een gezellig samenzijn rond het thema Kruisbestuiving tussen Wikimedia platformen en iNaturalist.

iNaturalist is een online platform, app en gemeenschap die door middel van het opnemen van geluiden en/of fotograferen van dieren en planten de biodiversiteit op aarde in kaart tracht te brengen. In dit platform is het mogelijk om deze observaties op te slaan onder een Wikimedia compatibele licentie. Op het moment van schrijven van deze blog waren meer dan 1,4 miljoen foto’s beschikbaar voor direct gebruik op Wikipedia, omdat verschillende iNaturalist gebruikers ervoor hebben gekozen om hun foto’s via Creative Commons licenties beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen we als Wikipedianen, Wikidatianen en Wikicommonsianen beschikken over beeldmateriaal waar enige mate van discussie aan vooraf is gegaan. Binnen iNaturalist wordt namelijk actief gediscussieerd over wat er precies geobserveerd is. Bij een directe toevoeging van een foto aan Wikimedia Commons, hangt het van het determinerend vermogen van de uploader af of de foto weergeeft wat deze volgens de beweringen zou moeten weergeven.

Omgekeerd bouwt iNaturalist op Wikipedia. De beschrijving van elke soort wordt, waar mogelijk, gehaald van de verschillende Wikipedia edities, waarbij de Nederlandstalige gebruiker de inhoud van de Nederlandse Wikipedia krijgt, de Franstalige de Franse versie, etc.

Dit biedt een interessante mogelijkheid voor een kruisbestuiving tussen de beide platformen. Tijdens het evenement werden introducties en presentaties afgewisseld met actieve wandelingen in de plantentuin van Meise, voor actieve observaties.

Het resultaat van de dag waren 86 observaties van 59 soorten, waarvan er ondertussen 45 de kwalificatie onderzoekskwaliteit bevatten. 45 foto’s die dus toegevoegd kunnen worden aan Commons en beschreven in Wikidata en Wikipedia.

Tijdens de presentaties zijn we ook dieper ingegaan op het gebruik van Wikidata en hoe complexe data bevraagd kan worden. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld het identificeren van ontbrekende Wikipedia artikelen over invasieve planten in de EU.

Bovenstaande tekst is een voorbeeld van wat een SPARQL vraag heet. SPARQL is een vraag taal (QL = Query Language) waarmee kennis gestructureerd uit Wikidata kan worden gehaald. Deze specifieke SPARQL vraag, resulteert in een lijst met invasieve planten gedefinieerd door de EU, waarover Wikipedia artikelen zowel ontbreken of bestaan en dat in de verschillende landstalen van België (NL, FR, DE) en het Engels (w.wiki/3BF)

“Eureka”

We sloten de dag af met een “Eureka” moment. De dag eindigde met een sessie rond het schrijven van Wikipedia artikelen. Een aantal deelnemers hebben actief geschreven aan twee nieuwe Nederlandstalige Wikipedia artikelen (Gestekelde duizendknoop en Graptophyllum pictum). Direct na het afronden van deze artikelen was de informatie al beschikbaar op de iNaturalist pagina over de betreffende soorten. Een mooi voorbeeld van hergebruik van kennis.

Deel dit artikel op: