Skip to main content

Schrijfwedstrijd 2016

Geplaatst op 21 januari 2017

Door de jury: In het najaar van 2016 werd de dertiende schrijfwedstrijd gehouden op de Nederlandstalige Wikipedia. De schrijfwedstrijd op de Nederlandstalige Wikipedia is een uitdaging waarbij schrijvers om het beste encyclopedische artikel strijden. Elf deelnemers deden mee en kozen een bestaand lemma als uitgangspunt of startten met een geheel nieuw artikel. De gekozen onderwerpen varieerden van steden in Nederland en de VS tot een klooster, illegale immigratie, een ontdekkingsreis, elektronica, een busonderneming, schilderkunst, een gedicht, juridische zaken en een indianenvolk.

De jury bestond deze keer uit vier Wikipedianen, woonachtig in respectievelijk Spanje, België en tweemaal Nederland, aangevuld met een Vlaamse hoogleraar Nederlands van de Universiteit Utrecht. Deze laatste moest zich om gezondheidsredenen terugtrekken, maar zorgde voor een vervangende, Nederlandse Neerlandicus.

De juryleden gebruikten de maand november om de elf artikelen te beoordelen. Dat betekende het verwerken van 825 kilobytes, volgens Wikipedia het equivalent van ruim vierhonderd A4-tjes. Per lemma varieerde de inhoud van 15 tot 180 kilobytes, dus van zeven tot negentig pagina’s. Begin december leverde elk jurylid zijn top drie-lijst in. Daaruit bleek meteen dat er een sterke kopgroep was van drie lemma’s. Binnen twee dagen was de jury eruit en het Skype-overleg dat voor 3 december gepland was, kon vervallen. Op 17 december was het juryrapport geschreven en geaccordeerd. De prijsuitreiking was tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Wikimedia Nederland op 21 januari 2017. Het is de bekroning van een Wikipedia-activiteit waaraan de deelnemers veel tijd hebben besteed en waarin ze veel creativiteit hebben ingebracht.

De tweede prijs ging naar het artikel Nederlandse schilderkunst in de 17de eeuw

De prijswinnaars

De koperen pen werd toegekend aan het artikel Smaad van de hand van Perudotes. Het lemma schetst de lange geschiedenis van het wetsartikel over dit onderwerp in Nederland, maar is tegelijk van een grote actualiteit. Het artikel, dat op een klassieke manier juridisch-historisch, inhoudelijk verantwoord en terminologisch vakkundig is, maakt op impliciete wijze duidelijk dat het strafrecht een zeer complexe materie is, die zich duidelijk onderscheidt van het gescheld en gelaster waar het een oordeel over mogelijk moet maken.

De zilveren pen ging naar het lemma Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw, geschreven door Pimbrils. Wat in dit artikel opvalt is dat de materiële basis – politieke en economische ontwikkelingen, de kunstmarkt – als startpunt wordt genomen, een verrijkende benadering voor een onderwerp dat al snel louter over esthetiek dreigt te gaan. Het lemma heeft een evenwichtig bronnenapparaat, dat de auteur onderaan plaatste om de tekst niet te vervuilen. Een keuze die verraadt wie hier centraal staat: de lezer die op een en dezelfde plaats alle relevante informatie over het onderwerp wil aantreffen.

De gouden pen werd gewonnen door het artikel Aliyah Bet, waarin Heinonlein de illegale immigratie beschrijft van ruim 100 duizend vooral Europese Joden die in de jaren 1934-1948 Palestina binnentrokken. Het lemma vult een lacune in de Nederlandstalige Wikipedia: kennis over de Aliyah Bet is weinig verspreid, maar essentieel voor een goed begrip van de huidige situatie rond Israël, de Palestijnen en de Islamitische landen. Met deze inzending heeft Heinonlein overtuigend zijn meesterproef afgelegd. Dat hij weleens zondigt tegen taal- en spellingsregels was bekend, maar de taalfoutjes zijn nu kleine, doffe vlekjes op een flonkerende diamant.

Deel dit artikel op: