Skip to main content

Wetenschappelijk onderzoek met Wikidata en de Wikimedia Commons beeldbank

Geplaatst op 15 oktober 2019

Door Michelle Boon

Vorig jaar ondersteunde Wikimedia Nederland collega’s van Wikimedia Indonesië bij het digitaliseren van brieven, telegrammen en andere documenten van Ki Hadjar Dewantara, een Indonesische educatiepioneer. Indertijd werd een deel van de bijna vierhonderd documenten via Wikisource getranscribeerd.

In 2019 ben ik als projectleider gestart met een historisch onderzoeksproject met als doel een netwerkanalyse te maken van het archief. We willen onderzoeken wie de brieven en andere documenten geschreven hebben, aan wie ze werden verstuurd en welke onderwerpen er in de verschillende documenten ter sprake kwamen. Er is al een vliegende start gemaakt door Wikimediaan Ecritures die al veel items met metadata heeft aangemaakt op Wikidata. Hopelijk willen meer vrijwilligers hulp bieden bij het handmatig toevoegen van metadata.

Door de documenten ter beschikking te hebben op Wikimedia Commons en als Linked Open Data (LOD) op Wikidata kan er door de onderzoeksgroep een netwerk-analyse worden uitgevoerd op de brieven.

Wikimedia Nederland is in 2017 in samenwerking met Wikimedia Indonesia gestart met het project Ki Hadjar Dewantara om voor de correspondentie van Indonesisiche onderwijspionier Ki Hadjar Dewantara in het Tamansiswa Dewantara Kirti Griya Museum een transcriptie van de (Nederlandse) tekst te maken.

Deel dit artikel op: