Skip to main content

Wikipedia Schrijfwedstrijd 2020

Geplaatst op 10 februari 2021
Door: Natuur12, Perudotes, netraaM en Grijz

De Wikipedia Schrijfwedstrijd 2020 is alweer de 17e editie van de Wikipedia Schrijfwedstrijd die in 2004 begonnen is. De wedstrijd leidde ook dit jaar weer tot mooie artikelen.

Terwijl Ciell druk doende was met de organisatie van de schrijfwedstrijd, boog de jury zich over de ingezonden artikelen. Van de 33 artikelen haalden er 26 de eindstreep. De jury, bestaande uit Natuur12, Perudotes, netraaM en Grijz, keek hierbij naar de volgende punten:

  1. Inleiding. Vooral de lengte en in hoeverre deze het onderwerp introduceert zijn belangrijk.
  2. Indeling/Structuur. Is het artikel één leesbaar geheel en zijn de verschillende aspecten van een onderwerp snel terug te vinden door de lezer.
  3. Inhoud. Bij een goed artikel is de inhoud gewogen, neutraal, relevant ten opzichte van het onderwerp en vooral zo compleet mogelijk, zonder uit balans te raken door een overvloed aan details.
  4. Stijl. Hieronder vallen zaken als leesbaarheid en taal, maar ook in hoeverre een artikel leesbaar is voor een breder publiek.
  5. Verifieerbaarheid. Kort gezegd, is de bronvermelding correct?

Winnende artikelen

Hoewel de waarderingen van de jury bij het eerste overleg flink uiteen liepen, tekende zich al snel een kopgroep van twee artikelen af. De derde plaats is vervolgens bepaald aan de hand van een tweede ronde waarbij de kanshebbende artikelen opnieuw beoordeeld zijn. De winnende artikelen zijn:

1) Baltimore (Maryland): dit artikel, geschreven door PeHa, geeft de lezer een goed en gestructureerd overzicht van Charm City. Bruikbaar voor de snelle informatiezoeker en voor de lezer die op zoek is naar diepgang.

2) Bloemdieren: TheBartgry heeft een mooi artikel geschreven over de Bloemdieren. Het artikel is niet perfect, maar geeft wel het beste online te vinden overzicht over Bloemdieren. Vertalingen zijn vaak van mindere kwaliteit, maar met dit artikel heeft de auteur het origineel overtroffen.

3) Indische Instelling: AnnikaHendriksen heeft laten zien dat het mogelijk is om over een onbekend onderwerp een goed wedstrijdartikel te schrijven. Er is nog ruimte voor een verbeterslag en de jury hoopt dat de auteur die wil maken, maar: chapeau. Dit is het soort onderwerp waar de Nederlandstalige Wikipedia sterk in kan zijn.

Tips

Ondanks de goede prestaties van vele auteurs constateerde de jury bij verschillende artikelen ook enkele gebreken. Hierover valt meer te lezen in het juryrapport. Een paar algemene tips die de jury graag al wil geven aan auteurs die aan de Wikipedia Schrijfwedstrijd 2021 mee willen doen:

  • Denk je zoekstrategie van tevoren uit.
  • Denk na over de indeling en begin dan pas te schrijven.
  • Is er een overzichtsbron beschikbaar, gebruik deze dan.
  • Zijn er wetenschappelijke bronnen over een onderwerp, gebruik ze in voldoende mate.

De jury wil alle deelnemers van harte bedanken voor hun deelname. Hopelijk is dit niet het eindpunt maar een tussenstap om met behulp van de feedback van de jury de artikelen nog beter te maken!

Tot de volgende editie van de Wikipedia Schrijfwedstrijd!

Deel dit artikel op: