Skip to main content

Wikipedia uitgezonderd?

Geplaatst op 15 juli 2019

door Ciell

Na 3 jaar werk, lobby en stemmingen werd op 17 mei 2019 de nieuwe 'Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt' gepubliceerd. Deze richtlijn had in potentie een grote bedreiging voor vrije kennis kunnen zijn: in die afgelopen drie jaren kwamen en gingen verschillende voorstellen en amendementen.

In een eerste lezing van de gepubliceerde versie is er dan die geruststellende verklaring: 'Providers of services such as open source software development and sharing platforms, not-for-profit scientific or educational repositories as well as not-for-profit online encyclopedias should also be excluded from the definition of online content-sharing service provider.'

Korte conclusie: geen probleem dus, Wikipedia is uitgezonderd

Maar dan volgt het grotere geheel: wat betekent dit voor onze vrije bronnen? Inderdaad wordt de content door de gebruikers van de encyclopedie gecreëerd, maar daaronder ligt de vrije informatie, de vrije kennis. Vrije afbeeldingen, openbare bronnen, toegankelijk datamateriaal.

Kortom: we zijn er nog niet

Zonder haar partners in de open source wereld is Wikipedia (en de andere Wikimedia projecten) nergens. De encyclopedie staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een netwerk van partners en vrienden, die samen - als één geheel - toewerken naar die som van verzamelde kennis. Daarvoor is openheid nodig, geen gesloten wetgeving.

Sinds 2 juli staat de overheidsconsultatie voor het Nederlandse implementatievoorstel open: blijf niet stil, maar laat weten wat jij ervan vindt. En ja, het is ingewikkelde materie: daarom nodigt Wikimedia Nederland jou uit om op vrijdagmiddag 2 augustus op het kantoor van Wikimedia Nederland aan Mariaplaats 3 in Utrecht van 14.30 tot 17.00 uur standpunten en meningen uit te wisselen met de werkgroep en de lobbyist uit Brussel. Je kunt je hiervoor aanmelden via dit formulier.

Hoewel Wikimedia Nederland een standpunt zal formuleren namens de vereniging, kun jij ook als burger van je laten horen door jouw mening uit te spreken op de website van internetconsultatie. Je hebt hiervoor tot 2 september 2019 de tijd.

Deel dit artikel op: