Skip to main content

Aangepast beleid inzake de corona-pandemie

Geplaatst op 21 september 2020

Wikimedia Nederland houdt zich zorgvuldig aan de richtlijnen van de Nederlandse overheid én het beleid van de Wikimedia Foundation.

WMNL bijeenkomsten en activiteiten online

In ieder geval tot 19 januari 2021 geven wij voor alle WMNL evenementen (wikizaterdagen, schrijfbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten) de voorkeur aan online alternatieven.

Deze keuze maken wij omdat de situatie rondom COVID19 nog niet is gestabiliseerd en van week tot week kan veranderen. Verder willen wij alle Wikimedianen, ook als ze bijvoorbeeld nog niet van het openbaar vervoer gebruik willen maken of tot de risicogroepen behoren, de kans bieden om op gelijke voet te kunnen blijven meedoen.

Wij helpen de Wikimedia-gemeenschap graag bij het organiseren van online evenementen en bijeenkomsten.

Bijeenkomsten en activiteiten van partners en Wikimedianen

Als partnerorganisaties of Wikimedianen bijeenkomsten in levende lijve organiseren, zal WMNL alleen overwegen om deel te nemen of (financiële) steun geven als is aangetoond dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de veiligheid en gezondheid van deelnemers en organisatoren te garanderen.

Bij aanvragen voor financiële steun voor bijeenkomsten/activiteiten in levende lijve met meer dan tien deelnemers, moet de aanvrager gebruik maken van de risk-assessment tool . Deze is door de Wikimedia Foundation ontwikkeld om te beoordelen of het mogelijk is om een bijeenkomst op een veilige manier te organiseren.

Internationaal en reisbeurzen

Bestuurders, medewerkers en adviseurs van WMNL nemen tot nader orde uit hoofde van hun WMNL-functie geen deel aan bijeenkomsten in het buitenland of aan bijeenkomsten met een internationaal publiek. We zullen ook de kosten van deelname aan dergelijke bijeenkomsten door Wikimedianen niet vergoeden.

Kantoor

Het kantoor van Wikimedia Nederland is weer beperkt geopend voor de medewerkers. Het kantoor kan nog niet worden gebruikt als vergaderlocatie.

Deel dit artikel op: