Skip to main content

EU richtlijn inzake auteursrechten

Geplaatst op 6 april 2021

De Nederlandse auteurswet is recentelijk gewijzigd. Dit gebeurde naar aanleiding van de richtlijn voor Auteursrecht in de Digitaal Eengemaakte Markt die in 2020 door het Europese Parlement is aangenomen.

Omdat een aantal voorgestelde wijzigingen grote negatieve gevolgen kan hebben voor het delen van vrije kennis en collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen in Wiki-projecten, heeft de Wikimedia DSM-werkgroep een standpunt bepaald. Dit standpunt is met een aanbiedingsbrief naar het Ministerie van OC&W gestuurd, aangezien zij binnenkort stakeholdergesprekken houden met "marktpartijen" over de wijze waarop de Europese richtlijn over het nieuwe auteursrecht in Nederlands recht wordt omgezet. De brief, het standpunt en meer informatie hierover zijn terug te vinden op de verenigingswiki.

Deel dit artikel op: