Skip to main content

Wikimedia Commons verrijkt met Iconographia Zoologica

Geplaatst op 14 maart 2017

Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia, is onlangs verrijkt met ruim 26.500 dierenafbeeldingen uit de Artis Bibliotheek. Ze worden gebruikt ter illustratie van artikelen op Wikipedia. De afbeeldingen zijn afkomstig uit de Iconographia Zoologica, een verzameling dierkundige illustraties in diverse technieken.

Naast prenten – vaak handgekleurd en afkomstig uit publicaties uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw – bevat de verzameling ook originele tekeningen. De huidige verzameling is tot stand gekomen in de jaren 1881–1883. De illustraties werden systematisch gesorteerd volgens de toen geldende indeling van het dierenrijk.

De Artis Bibliotheek aan de Plantage Middenlaan is onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Hoofdconservator Marike van Roon, tevens bestuurslid van Wikimedia Nederland, ziet in de donatie van de afbeeldingen uit de Artis Bibliotheek aan Wikimedia Commons een effectief middel om de omvangrijke en belangwekkende Iconographia Zoologica te ontsluiten en bekend te maken bij een breed publiek. De afbeeldingen op hoge resolutie zijn vrij te gebruiken.

Wikimedia Nederland organiseert in samenwerking met de Bijzondere Collecties een wedstrijd waarbij mensen worden opgeroepen om afbeeldingen toe te voegen aan relevante artikelen op Wikipedia. Dat kan de Nederlandstalige Wikipedia zijn, maar ook een van de talrijke andere taalversies. De wedstrijd – in Wikipedia-termen een ‘afbeeldingssprint’ – loopt van 15 t/m 29 maart. Onder de deelnemers wordt een prijs verloot.

Deel dit artikel op: