Skip to main content

Wikipedia in de bibliotheek – vervolgstappen

Geplaatst op 4 mei 2021

In maart en april 2021 hielden OCLC en Wikimedia Nederland vijf webinars waarbij vanuit verschillende invalshoeken gekeken is naar Wikimedia in de bibliotheek.

Na een algemene introductie over Wikipedia en brongebruik waren er sprekers over Wikimedia in openbare bibliotheken en in collectie houdende bibliotheken. Daarnaast presenteerde OCLC Research hoe zij handvatten biedt aan de Wikimedia-gemeenschap. In totaal schreven 177 deelnemers zich in voor één of meerdere sessies. De webinars zijn terug te kijken op oc.lc/wikibieb.

Opvolging openbare bibliotheken

Aansluitend op de webinar-serie organiseert Wikimedia Nederland zogenaamde Wikibieb-momenten waar deelnemers vragen kunnen stellen die mogelijk zijn ontstaan tijdens de webinars. De beschikbare data en inschrijfmogelijkheden zijn te vinden in de webagenda.

Opvolging collectie houdende bibliotheken

Het delen van collecties door collectiehoudende bibliotheken vraagt om specifieke ondersteuning. Denk hierbij aan auteursrechtvraagstukken omtrent de collectie. Hiervoor bieden we ondersteuning op maat. Mocht je graag verder willen praten over de mogelijkheden, stuur dan een mail naar jansen@wikimedia.nl.

Tot slot een leestip: de brochure Cultuur op Wikipedia geeft een goed beeld van de verschillende mogelijkheden van delen van kennis met Wikimedia.

Deel dit artikel op: