Skip to main content

Meemoo winnaar Verbindingsprijs 2024

Geplaatst op 18 mei 2024

Zaterdag 18 mei werd tijdens de jaarlijkse Wikimedia conferentie in Beeld & Geluid te Hilversum de Verbindingsprijs 2024 uitgereikt aan meemoo, Vlaams instituut voor het archief. De Verbindingsprijs is een nieuw initiatief van Wikimedia Nederland, de Nederlandse tak van de organisatie achter Wikipedia. De prijs eert jaarlijks bijzondere bijdragen aan de bevordering van vrije kennis.

Vrije kennis in de breedste zin

Op tal van plekken wordt hard gewerkt aan de creatie en de verspreiding van “vrije kennis”. Wikipedia, Wikidata en Wikimedia Commons zijn projecten uit de eigen stal van Wikimedia. Maar denk ook aan Creative Commons, Open Streetmap, Open Access, OSINT, Open Zorg, Makers, Open Source, Open Design, Open GLAM en Open Overheid.

Met de Verbindingsprijs wil Wikimedia Nederland de samenwerking tussen deze losstaande initiatieven bevorderen. Bijdragen uit Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen jaarlijks meedingen naar de prijs.

Waarom meemoo?

Meemoo, Vlaams instituut voor het archief, ondersteunt organisaties uit cultuur, media en overheid in alles wat met hun digitale archief te maken heeft. Meemoo bouwt tools en ontwikkelt procedures, handleidingen, presentaties en conferenties om vrije kennis systematisch ter beschikking te stellen in allerlei formaten en vormen, ook tijdens Wikimedia-bijeenkomsten en op de Wikimedia-platformen.

De afgelopen jaren is meemoo uitgegroeid tot een belangrijke, zichtbare partner van Wikimedia België en een organisatie die ook Wikimedia Nederland inspireert. Meemoo deelt haar specialistische kennis en uitgebreide netwerk in de Vlaamse erfgoedsector met de Nederlandstalige Wikimedia-gemeenschap.

Uitreiking verbindingsprijs

Rony Vissers en Ellen van Keer, beiden werkzaam bij meemoo, namen op zaterdag 18 mei tijdens WikiconNL in Beeld & Geluid te Hilversum een sculptuur van Corry Ammerlaan en een oorkonde in ontvangst uit handen van Corry Ammerlaan.

“Vrije kennisdeling ligt meemoo nauw aan het hart. We zijn dan ook enorm vereerd dat Wikimedia Nederland onze inzet erkent met de Verbindingsprijs 2024. Deze bekroning sluit aan bij onze missie om erfgoed en ander archiefmateriaal in samenwerking met de cultureel erfgoedsector en aangrenzende sectoren zo breed mogelijk (digitaal) toegankelijk en bruikbaar te maken, en om kennis en expertise over digitaal erfgoedprocessen actief te delen. Onze samenwerking met en binnen de Wikimedia-community helpt niet alleen om (digitaal) erfgoed bij een heel brede groep mensen te brengen, maar evenzeer om erfgoedorganisaties bewust te maken van de mogelijkheden van linked open data en Linked Open Data-platformen. Een duurzame aanpak houdt voor ons niet enkel nemen in, maar ook geven: we maken dankbaar gebruik van de resultaten van het werk van de brede Wikimedia-community, maar dragen net zo goed ook zelf graag ons steentje bij. Nu en in de toekomst.” Rony Vissers, Manager Expertise meemoo

Deel dit artikel op: