Skip to main content

Mei is op Wikipedia de ‘Maand van Verzet’

Geplaatst op 19 april 2018

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel Nederland aandacht besteed aan de rol van het verzet. Ook op Wikipedia wordt hier aandacht aan besteed in de vorm van een schrijfmaand. Mei is op Wikipedia ‘de Maand van Verzet’. Iedereen wordt opgeroepen om tijdens deze maand artikelen rond het thema verzet te verbeteren.

Het jaar 2018 is door het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én als bron van inspiratie. Centraal staan de verhalen van verzet. Verhalen die verteld moeten worden, zodat wij stilstaan bij wat er toen gebeurde en bij wat we vandaag zelf kunnen doen.

Wikimedia Nederland wil helpen bij het vertellen van deze verhalen en organiseert om die reden een schrijfmaand op Wikipedia; ‘de Maand van Verzet’. Iedereen wordt opgeroepen om tijdens deze maand artikelen op Wikipedia rond het thema verzet te verbeteren. Op de projectpagina ‘Wikipedia: Maand van Verzet’ wordt uitgelegd hoe mensen mee kunnen doen. Onder alle deelnemers worden een paar kleine aanmoedigingsprijzen verloot.

“Een mooi moment om stil te staan bij het feit dat vrijheid niet uit het niets komt. Niet tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook niet nu. Het is iets waar we elke dag opnieuw voor moeten kiezen en voor moeten staan. Naast de helden van toen te herdenken, blijven we zo ook onthouden dat we ons nooit mogen neerleggen bij onrecht” Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van VWS

“Een project als Wikipedia is alleen maar mogelijk als mensen in vrijheid kunnen samenwerken, en niemand de macht heeft om te bepalen wat 'waar' is." Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland

Over het Jaar van Verzet

Het Jaar van Verzet is een initiatief van het Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 samenwerken met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland levend te houden. Het themajaar wordt mede ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

Deel dit artikel op: