Skip to main content

WikiconNL: de Nederlandse conferentie over Wikipedia en meer

Geplaatst op 12 februari 2019

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart organiseert Wikimedia Nederland in de Social Impact Factory te Utrecht WikiconNL, een conferentie over Wikipedia, Wikimedia en vrije toegang tot informatie in de breedste zin van het woord. Wikipedia is net 18 jaar geworden en is dus volwassen. Hoe is Wikipedia gegroeid, in wat voor wereld opereert Wikipedia en met welke ontwikkelingen moet de Wikimedia-beweging rekening houden? Dat zijn de vragen waarover Wikimedia-vrijwilligers, onderzoekers, Wikimedia-grootgebruikers, medewerkers van archieven, bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen en ge├»nteresseerden in vrije kennis in Utrecht praten. Daarnaast zijn er trainingen en workshops. 

Wikipedia 18 jaar

Op 15 januari 2019 vierde Wikipedia haar 18e verjaardag. Wat is er gebeurd in de groei naar volwassenheid en wat wordt er verwacht van deze nieuwe volwassene? Welke verantwoordelijkheden neemt de Wikimedia-beweging en welke krijgt ze toebedeeld? Welke plaats nemen Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en de andere Wikimedia-projecten in de wereld in? Met welke open kennis initiatieven werkt de Wikimedia-beweging al samen, en met welke zou zij moeten samenwerken? Wat kunnen en willen overheden, bedrijven en kennis- en erfgoedinstellingen met Wikimedia? En hoe zorgen we ervoor dat Wikimedia klaar is voor de toekomst? 

Wikimedia Nederland wil tijdens de 2-daagse conferentie WikiconNL dieper ingaan op de (toekomstige) rol van Wikimedia-projecten waaronder Wikipedia. Samen met organisaties en geïnteresseerden die deel uitmaken van de Wikimedia-beweging, haar een goed hart toedragen, of actief zijn op het gebied van open kennis, open cultuur of open data. Er is ruimte voor onderwerpen als auteursrecht, facts matter en (linked) open data. WikiconNL biedt een publiek podium voor open kennis. Het doel? Een wereld waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis.

Deel dit artikel op: