Skip to main content

Wikipedia wil graag meer vrouw-gerelateerde onderwerpen

Geplaatst op 3 maart 2017

Het blijkt lastig om vrouwen en vrouw-gerelateerde onderwerpen goed beschreven te krijgen op Wikipedia. Wikipedia bevat veel informatie over onderwerpen zoals techniek, sport, wetenschap en science fiction. Wat mist is informatie over onderwerpen die traditioneel door vrouwen belangrijk worden gevonden. Vermoedelijk komt dit omdat slechts 12% van de Wikipedia-bewerkers zich identificeert als vrouw (onderzoek uit 2015). Rondom Internationale Vrouwendag vragen vrijwilligers van Wikipedia extra aandacht voor de vrouw.

Doel van deze actie is om meer artikelen over vrouwen op Wikipedia te krijgen maar ook om meer vrouwen zelf aan het schrijven te krijgen. Er zijn bijeenkomsten in het land - maar ook online - waar zowel beginnende als ervaren Wikipedia-bewerkers hun steentje kunnen bijdragen. Deelnemers kunnen putten uit een lange lijst met ontbrekende artikelen, kunnen artikelen van een anderstalige Wikipedia vertalen, of kunnen korte al bestaande artikelen verder uitbreiden.

Sinds 2015 is een groep van voornamelijk vrouwelijke Wikipedia-bewerkers actief om de achterstand van vrouwen op Wikipedia weg te werken. Online besteedt de werkgroep veel aandacht aan de begeleiding van nieuwe bewerkers. Daarnaast signaleren ze inhoudelijke lacunes op Wikipedia en brengen deze onder de aandacht bij geïnteresseerde Wikipedia-bewerkers én kennisinstellingen.

In 2016 organiseerde de werkgroep rond internationale vrouwendag een schrijfweekend waaraan zowel online als offline kon worden deelgenomen. Binnen twee dagen werden er ruim tachtig nieuwe artikelen geschreven op Wikipedia. In totaal werden er in 2016 tijdens activiteiten van de werkgroep meer dan 600 nieuwe artikelengeschreven over vrouwen en vrouwenonderwerpen.

Deel dit artikel op: