Skip to main content

Wikipedia wil informatie over (milieu)rampen verbeteren

Geplaatst op 19 september 2022

Ook in 2022 is oktober weer de Maand van de Geschiedenis, dit jaar met als thema ‘Wat een ramp!’. Wikimedia Nederland organiseert in dit kader Wikipedia schrijfweken, met als doel de informatie over (milieu)rampen op Wikipedia uit te breiden, te verbeteren en te actualiseren. 

Op de Nederlandstalige Wikipedia zijn momenteel, in vergelijking met bijvoorbeeld de Engelstalige Wikipedia, weinig artikelen te vinden over milieurampen. In het kader van de Maand van de Geschiedenis wil Wikimedia Nederland de vrijwilligers van Wikipedia (Wikipedianen) uitnodigen om samen te werken aan het actualiseren, verbeteren en uitbreiden van de kennis op dit terrein. Dit kan door zowel het schrijven van geheel nieuwe artikelen als door het aanvullen van en/of verbeteren van informatie. Deelnemers hoeven zich niet te beperken tot de Nederlandstalige Wikipedia, maar kunnen ook artikelen bewerken in andere talen, of afbeeldingen toevoegen op Wikimedia Commons en gegevens aanvullen in Wikidata. Onder de deelnemers wordt een mooie prijs verloot. Meer informatie hierover is te vinden op deze Wikipedia projectpagina.

Achtergrond Maand van de Geschiedenis 

Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld, aangevuld, genuanceerd en gedeeld worden. Omdat het verleden helpt om het heden beter te begrijpen, geeft het Nederlands Openluchtmuseum geschiedenis jaarlijks gedurende een maand extra aandacht. In oktober 2022 staat het thema Wat een ramp! centraal en vinden binnen dit thema allerlei activiteiten plaats voor een breed publiek. 

Deel dit artikel op: