10 januari 2019

Wikimedia Indonesia en Wikimedia Nederland: samenwerking over de grenzen van continenten en tijd heen

Lees hier de Engelse vertaling

Wikimedia Indonesia en Wikimedia Nederland werkten samen om toegang te bieden tot een onderdeel van hun gedeelde geschiedenis. Brieven geschreven in het Nederlands door Ki Hadjar Dewantara, een Indonesische pionier voor onderwijs en onafhankelijkheid, werden gedigitaliseerd door Wikimedia Indonesia en getranscribeerd door Wikimedia Nederland. Inmiddels zijn ze ook vertaald naar Bahasa Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara, ook bekend als Suwardi Surjaningrat, was een pionier in de strijd om het onderwijs voor Indonesiërs en een belangrijk figuur in de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging. Het Museum Dewantara Kirti Griya in Yogyakarta bewaart zijn correspondentie. Veel van zijn brieven die dateren uit het begin van de 20e eeuw waren in het Nederlands geschreven - en vaak ook met de hand - waardoor ze moeilijk toegankelijk zijn voor moderne Indonesiërs.
In 2017 nam Wikimedia Indonesia contact op met Wikimedia Nederland: zouden de twee chapters samen de correspondentie van Ki Hadjar Dewantara toegankelijk kunnen maken voor wetenschappers en historici? Vanaf het begin was er aan beide kanten enthousiasme; er werd besloten dat Wikisource een goed platform zou zijn voor dit project.

Wikimedia Indonesia heeft hard gewerkt om de correspondentie uit de archieven van het Museum Dewantara Kirti Griya te digitaliseren. Ze moesten heel voorzichtig zijn met de fragiele oude brieven en mochten die niet in hoge resolutie scannen. Na het scannen zijn de bestanden geüpload naar Wikimedia Commons.
In december 2017 begonnen vrijwilligers van Wikimedia Nederland met het transcriberen van de inhoud van de in het Nederlands geschreven brieven en het beschikbaar stellen hiervan via WikiSource.
Omdat veel brieven met de hand geschreven waren, was het werk totaal anders dan het normale Wikisource transcriptieproces. Er was voor de handgeschreven brieven geen OCR mogelijk; de tekst moest ‘handmatig' worden getranscribeerd door drie ervaren Nederlandse WikiSource-vrijwilligers. Met behulp van de tools in de proeflees-extensie van Wikisource werd het proces een stuk eenvoudiger.

In december 2018 was het transcriptieproces voltooid. Er waren 365 brieven uit de collectie van het museum Dewantara Kirti Griya geüpload naar Commons. Ongeveer 160 brieven waren in het Nederlands geschreven en die zijn getranscribeerd op nl.wikisource. De meeste daarvan zijn nu ook vertaald in Bahasa Indonesia.

Uit Indonesië kwam deze reactie:

"Ik wil u bedanken voor uw vriendelijke inspanningen bij het overschrijven van die brieven. Ik kan zeggen dat het heel nuttig is voor het museum om de transcriptie in hun plaats te tonen. Op woensdag (12 december 2018) ging ik naar het museum en vertelde hoe het project hen ten goede komt. Ze waren erg dankbaar voor de samenwerking tussen het Museum, WMID en ook WMNL bij het digitaliseren van de brieven. In oktober 2018 was er een lokale museumtentoonstelling in Yogyakarta, waar elke archiefinstelling hun waardevolle spullen kunnen laten zien om tentoongesteld te worden, en sommige transcripties (en de vertalingen) werden afgedrukt en gepresenteerd voor het publiek. Sommigen van hen werden geholpen door de transcripties toen ze de brieven aan het lezen waren, en ze kunnen nu begrijpen wat er in de brieven staat. Ik was blij om hun verhaal over ons gezamenlijke project te horen.

Het project is een goed voorbeeld van hoe Wikimedianen kunnen samenwerken over continenten heen om toegang te bieden tot kennis over een gedeelde geschiedenis. Dankzij deze samenwerking zijn brieven die meer dan een eeuw geleden door een pionier van het onderwijs zijn geschreven nu beschikbaar voor historici.

Onze dank gaat uit naar de Wikimedianen WeeJeeVee, DickBos, Annekewiki en Meursault2004, die verantwoordelijk waren voor het transcriberen en vertalen!

Wikimedia Nederland wil graag samenwerken met partners over de hele wereld. Nederlandse archieven, bibliotheken en musea hebben een schat aan kennis met betrekking tot Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Azië. Neem contact met ons op, als u denkt dat we samen kunnen werken om deze informatie beschikbaar te maken.

Link naar de brieven

Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Letters_from_Tamansiswa_Dewantara_Kirti_Griya_Museum_library

WikiSource: https://nl.wikisource.org/wiki/Wikisource:Project_Brieven_uit_de_bibliotheek_van_het_Taman_Siswa_Dewantara_Kirti_Griya_Museum/Brieven

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt