Coronabeleid

Wikimedia Nederland houdt zich zorgvuldig aan de richtlijnen van de Nederlandse overheid én het beleid van de Wikimedia Foundation.

WMNL bijeenkomsten en activiteiten online

In ieder geval tot 1 februari 2022 worden alle activiteiten van Wikimedia Nederland (WikiZaterdagen, schrijfbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten) online georganiseerd.

 

Wij helpen de Wikimedia-gemeenschap graag bij het organiseren van online evenementen en bijeenkomsten.

Bijeenkomsten en activiteiten van partners en Wikimedianen

Als partnerorganisaties of Wikimedianen fysieke bijeenkomsten organiseren, zal WMNL alleen deelnemen of (financiële) steun geven als is aangetoond dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de veiligheid en gezondheid van deelnemers en organisatoren te garanderen. Deze maatregelen dienen in lijn te zijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid.

 

Bij aanvragen voor financiële steun voor de organisatie van fysieke bijeenkomsten/activiteiten in met meer dan tien deelnemers, moet de aanvrager gebruik maken van de risk-assessment tool. Deze is door de Wikimedia Foundation ontwikkeld om te beoordelen of het mogelijk is om een bijeenkomst op een veilige manier te organiseren.

Internationaal en reisbeurzen

Bestuurders, medewerkers en adviseurs van WMNL nemen tot nader orde uit hoofde van hun WMNL-functie geen deel aan bijeenkomsten in het buitenland of aan bijeenkomsten met een internationaal publiek. We zullen ook de kosten van deelname aan dergelijke bijeenkomsten door Wikimedianen niet vergoeden.

Kantoor

Het kantoor van Wikimedia Nederland is beperkt geopend voor de medewerkers. Het kantoor kan nog niet worden gebruikt als vergaderlocatie.