6 april 2021

EU richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

De Nederlandse auteurswet is recentelijk gewijzigd. Dit gebeurde naar aanleiding van de richtlijn voor Auteursrecht in de Digitaal Eengemaakte Markt die in 2020 door het Europese Parlement is aangenomen.

Omdat een aantal voorgestelde wijzigingen grote negatieve gevolgen kan hebben voor het delen van vrije kennis en collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen in Wiki-projecten, heeft de Wikimedia DSM-werkgroep een standpunt bepaald. Dit standpunt is met een aanbiedingsbrief naar het Ministerie van OC&W gestuurd, aangezien zij binnenkort stakeholdergesprekken houden met "marktpartijen" over de wijze waarop de Europese richtlijn over het nieuwe auteursrecht in Nederlands recht wordt omgezet. De brief, het standpunt en meer informatie hierover zijn terug te vinden op de verenigingswiki.

By MikeBlogs, Public domain

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt