30 januari 2020

Movement Strategy 2030

Op initiatief van de Wikimedia Foundation (WMF) wordt er al een tijd gewerkt aan een meerjarenstrategie voor de Wikimediabeweging. Deze strategie heeft het jaar 2030 als tijdshorizon en moet antwoord geven op een aantal vragen over de toekomstige taken, rol en positie van de Wikimediabeweging.

In 2018 werd de Strategic Direction vastgesteld. Vorige week zijn concept-aanbevelingen gepubliceerd die de Strategic Direction gaan omzetten in concrete voorstellen voor veranderingen binnen de internationale beweging.

De Wikimedia Foundation roept alle Wikimedianen op om hun mening te geven over de aanbevelingen en mee te praten over de toekomstige koers. Dat kan op de Strategie-pagina's op Meta.

Wikimedia Nederland biedt alle leden (en andere belangstellenden) de kans om mee te praten over de aanbevelingen. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina op de Verenigingswiki.

Meediscussiƫren/commentaar leveren kan via de overlegpagina tot 13 februari of tijdens de Wikizaterdag van 8 februari op het kantoor in Utrecht.

Door Riesenspatz / Svenja Kirsch, Anna Lena Schiller, https://www.riesenspatz.de/, CC BY-SA

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt