10 juli 2020

Topstukken van de Koninklijke Bibliotheek op Wikimedia Commons en Wikidata

Met als voorbeeld alle activiteiten waar het Metropolitan Museum of Art mee bezig is en geïnspireerd door de presentatiedie de projectleider Andrew Lih gaf op Wikidatacon 2019, is de Koninklijke Bibliotheek (KB) nu ook gestart met een project rondom hun topstukken.

In dit project focust de KB op het verbeteren van de toegang tot en de (her)bruikbaarheid van de data, beelden en teksten van hun topstukken door deze op Wikidata, Wikimedia Commons (including structured data) en op de Engelse en Nederlandse Wikipedia's te zetten. De 72 topstukken van de KB laten een grote diversiteit aan werken zien: van middeleeuwse manuscripten, prentenboeken, atlassen, wapenboeken tot alba amicorum en tijdschriften.

Op de website van de KB (kb.nl) is het nu ook mogelijk om - naast de digitale bladerboeken waarin het hele topstuk te bekijken is - de individuele beelden te downloaden via een directe link naar Wikimedia Commons. Heb je vragen over de mogelijkheden van (her)gebruik van data, beelden of teksten van de Koninklijke Bibliotheek? Daniëlle Jansen is het aanspreekpunt voor dit topstukken-traject.

By Hendrik Werkman / Public domain

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt