2 juli 2019

Wikiproject: Copyright

Op 6 juni 2019 is de nieuwe Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, die in het voorjaar door de Europese Unie werd aangenomen, in werking getreden. De individuele landen in de Europese Unie hebben nu twee jaar de tijd om deze richtlijn te integreren in hun landelijke wetgeving. In Nederland geeft de overheid via internetconsultatie.nl iedereen de gelegenheid geven om op de nieuwe wet- en regelgeving te reageren.

Het project Wikipedia:Wikiproject/Copyright is gestart met als doel de informatie op Wikipedia aan te passen en te verbeteren zodat Nederlanders en Belgen straks weten wat de individuele onderdelen inhouden en wat de termen betekenen. Heb je Interesse om hieraan bij te dragen? Meld je dan aan op de projectpagina.

Photo by Mehr Demokratie, CC BY-SA 2.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt