Doneren aan Wikimedia Nederland

Toegang tot kennis is essentieel om je weg te vinden in de wereld. Voor school of studie, om bij te blijven in je beroep, maar ook om het nieuws te begrijpen, of goede keuzes te maken over politiek, geld of gezondheid.

Vrije toegang tot betrouwbare kennis is waar het bij Wikimedia Nederland om draait.

Wikipedia is één van de meest geraadpleegde kennisbronnen ter wereld, en wordt helemaal beheerd, aangevuld en verbeterd door vrijwilligers.

  • Wikimedia Nederland ondersteunt in Nederland de Wikipedia-vrijwilligers
  • Wikimedia Nederland adviseert Nederlandse musea, archieven en bibliotheken die hun kennis willen delen via Wikipedia
  • Wikimedia Nederland werkt samen met universiteiten en hogescholen
  • Wikimedia Nederland organiseert cursussen,workshops, fotowedstrijden en schrijfbijeenkomsten
  • Wikimedia Nederland zorgt dat Nederlandse kennis beschikbaar is voor Wikipedia-vrijwilligers in andere landen

Wilt u er aan bijdragen dat wij ons werk kunnen blijven doen en de Nederlandstalige Wikipedia kunnen blijven ondersteunen?

De Wikimedia-beweging (en Wikipedia) zijn helemaal afhankelijk van giften: er staat geen reclame op Wikipedia en wordt geen subsidie toegekend. Dat geldt ook voor Wikimedia Nederland. Draagt u vrije kennis een warm hart toe, dan kunt u ons helpen met een donatie.

Zowel Wikimedia Nederland als de Wikimedia Foundation zijn door de Nederlandse belastingdienst per 1 januari 2010 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Goede doelen met een ANBI-status hebben van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). RSIN van de Vereniging Wikimedia Nederland: 816860191. De regels rond belastingaftrekbaarheid bij donaties aan een ANBI staan uitgewerkt op de website van de Belastingdienst.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers.

iDEAL Bankoverschrijving

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt