Nalaten

Steeds vaker nemen mensen een goed doel op in hun testament om zo na hun overlijden iets na te laten aan de samenleving. Wanneer u Wikimedia Nederland opneemt in uw testament, draagt u bij aan de continuïteit van het werk van Wikimedia Nederland en daarmee ook aan onze missie: Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken.

Wilt u Wikimedia Nederland in uw testament begunstigen?
Dat kunt u doen met een legaat. In een legaat legt u vast dat Wikimedia Nederland na uw overlijden een vastgesteld bedrag of een onroerend goed ontvangt. U kunt Wikimedia Nederland ook als mede-erfgenaam benoemen in uw testament wanneer u geen directe erfgenamen heeft, of directe erfgenamen slechts een deel van de erfenis wil doen toekomen.

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Op www.testamenttest.nl kunt u testen of u een testament nodig heeft en/of er aanpassingen gemaakt moeten worden om uw erfenis goed te regelen.

Wikimedia Nederland is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Wilt u verder praten over de mogelijkheden van nalaten aan Wikimedia Nederland? Neem dan contact op met Sandra Rientjes van Wikimedia Nederland via rientjes@wikimedia.nl of 030 - 320 02 38

Colorful spring garden, Anita Martinz, CC-BY-SA 2.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt