Periodiek schenken

De Wikimedia-beweging (en Wikipedia) zijn helemaal afhankelijk van giften: er staat geen reclame op Wikipedia en we krijgen geen subsidie. Periodieke giften geven Wikimedia meer zekerheid van inkomsten gedurende een aantal jaren. Daarnaast zijn periodieke giften voor u extra aantrekkelijk vanwege het belastingvoordeel.

Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting wanneer u ons gedurende 5 jaar steunt met een vast bedrag. Het belastingvoordeel kan behoorlijk oplopen. Een voorbeeld: Wanneer u een schenkingsovereenkomst aangaat voor 5 jaar voor een bedrag van € 100 per jaar en u valt onder het belastingtarief van 42%, dan ontvangt u jaarlijks € 42 terug. Overweegt u een schenking? Via de schenkcalculator kunt u uitrekenen hoeveel u terugkrijgt.

Hoe werkt het?

  • Download deze schenkingsovereenkomst U kunt het formulier op uw scherm invullen. Let op: het is een formulier in tweevoud. Eén exemplaar voor de gever en één exemplaar voor de ontvanger. Na invulling en ondertekening, slaat u het document op. U kunt de schenkingsovereenkomst natuurlijk ook printen mocht u dat prettiger vinden.
  • Stuur de overeenkomst naar info@wikimedia.nl of Wikimedia Nederland, Mariaplaats 3, 3511 LH Utrecht. Let op: vanwege COVID-19 werken wij vanuit huis. Indien u de overeenkomst per post stuurt kan de afhandeling van de overeenkomst dan wat langere tijd in beslag nemen. Ongeveer één maal per week wordt de postbus geleegd.
  • Wikimedia Nederland vult, daar waar nodig, de ontbrekende gegevens in, ondertekent ook beide aktes en stuurt één exemplaar terug voor uw administratie. Het andere exemplaar blijft bij Wikimedia Nederland.
  • Om er fiscaal voordeel van te hebben, dient u dit bedrag gedurende de aangegeven periode voor het einde van ieder jaar over te maken op onze rekening onder vermelding van het transactienummer en uw naam zoals vermeld op de schenkingsovereenkomst.. U krijgt van ons ieder jaar een bewijs van betaling welke u - indien nodig - kunt overleggen met de Belastingdienst.

Vanwege de hoge kosten hebben wij er voor gekozen geen automatische incasso’s te doen. Wel kunt u zelf via internetbankieren een periodieke overschrijving aanmaken waarin u kunt kiezen om het bedrag in één keer of in termijnen over te laten schrijven op onze rekening

Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en betaalt daarom geen schenkbelasting over giften.

Piggy Bank On Pennies, Ken Teegardin, CC-BY-SA 2.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt