Periodiek schenken

De Wikimedia-beweging (en Wikipedia) zijn helemaal afhankelijk van giften: er staat geen reclame op Wikipedia en we krijgen geen subsidie. Periodieke giften geven Wikimedia meer zekerheid van inkomsten gedurende een aantal jaren. Daarnaast zijn periodieke giften voor u extra aantrekkelijk vanwege het belastingvoordeel.

Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting wanneer u ons gedurende 5 jaar steunt met een vast bedrag. Het belastingvoordeel kan behoorlijk oplopen. Een voorbeeld: Wanneer u een schenkingsovereenkomst aangaat voor 5 jaar voor een bedrag van € 100 per jaar en u valt onder het belastingtarief van 42%, dan ontvangt u jaarlijks € 42 terug. Overweegt u een schenking? Via de schenkcalculator kunt u uitrekenen hoeveel u terugkrijgt.

Hoe werkt het?

  • Download deze schenkingsovereenkomst en print hem twee keer uit. Vul het formulier in tweevoud in en onderteken beide exemplaren. Houd u er svp rekening mee dat uw persoonsgegevens overeen dienen te komen met de gegevens zoals vermeld in uw paspoort of identiteitsbewijs.
  • Stuur de overeenkomst op naar Wikimedia Nederland, Mariaplaats3, 3511 LH, UTRECHT.
  • U maakt uw schenking vervolgens jaarlijks in de door u gekozen maand over aan Wikimedia Nederland, onder vermelding van ‘Periodieke schenking’ en uw naam zoals vermeld op de schenkingsovereenkomst.

Wikimedia Nederland ondertekent ook beide aktes en stuurt één exemplaar terug voor uw administratie. Het andere exemplaar blijft bij Wikimedia Nederland. Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en betaalt daarom geen schenkbelasting over giften.

Piggy Bank On Pennies, Ken Teegardin, CC-BY-SA 2.0

Ontwerp en bouw website: Two Kings | Powered by Bolt